یکشنبه 13 مرداد 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

دستگيری و اجرای حکم سه متهم ديگر پرونده آيت الله بروجردی، مجموعه فعالان حقوق بشر

پس از احضار ، بازداشت و اجرای حکم چهار سال حبس تعزيری توام با تبعيد به زندان همدان ، حبيب قوتی از متهمان پرونده آيت الله بروجردی ، روز جاری "مجيد الستی" ۳۵ ساله بعنوان متهم رديف هفتم پرونده مذکور به دادساری ويژه روحانيت احضار و جهت اجرای ۴ سال حبس تعزيری توام با تبعيد به زندان زنجان موقتاً روانه زندان اوين گرديد.
ايشان در خرداد ۱۳۸۶ در دادگاه اوليه محکوم به اعدام گرديده بودند که در سايه تلاش فعالان حقوق بشر اين حکم به ۴ سال زندان توام با تبعيد تقليل يافت . وی که فوق ليسانس عمران می باشد در پی محکوميت مذکور از مشاغل دولتی محروم و حتی از داشتن بيمه درمانی نيز محروم گرديدند . همچنين لازم به ذکر است نامبرده در طی ۱۰ ماه بازداشت سابق در زندان اوين مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته بودند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


"مهرداد سوری" ۳۶ ساله متهم رديف هشتم پرونده آيت الله بروجردی ، ديگر بازداشت شده روزجاری می باشد ، نامبرده جهت اجرای ۲ سال حبس تعزيری به دادسرای ويژه روحانيت احضار و پس از بازداشت به زندان اوين منتقل گرديد . آقای سوری که در مهرماه سال ۸۵ بازداشت گرديده بود در زندان اوين و در زمان بازداشت مورد بدرفتاری و شکنجه جسمی قرار گرفته بودند و پس از توديع قرار وثيقه ۶۰ ميليون تومانی موقتا تا زمان صدور و اجرای حکم آزاد گشتند.
وی بعنوان يک فرد متاهل و دارای سرپرستی بالاخص پس از محروميت شغلی در فشار شديد اقتصادی قرار گرفتنه اشت.
ديگر متهم بازداشت شده روزجاری ، "محمد رضا صادقی" ۳۶ ساله بعنوان متهم رديف نهم می باشد که همچون دو فرد ديگر پرونده پس از احضار به دادسرای ويژه روحانيت بازداشت و جهت تحمل دوسال حبس تعزيری به زندان اوين منتقل گرديدند.
ايشان نيز در مهرماه سال ۸۵ بازداشت و در زندان مورد بدرفتاری قرار گرفتند که از ناحيه پای چپ و جمجمه دچار آسيب ديدگی شدند و نهايتاً پس از تحمل ۴ ماه زندان با توديع وثيقه ۵۰ميليونی تا زمان صدور و اجرای حکم آزاد گرديدند.
همچنين وی بعلت تدام حمايت از آيت الله بروجردی در آذرماه سال گذشته مجدداً بازداشت گرديدند. وی که بعنوان مسئول بخش کاميپوتر يکی از ادارات دولتی مشغول فعاليت بود پس از اولين بازداشت از شغل دولتی اخراج و محروم گرديد.
گفتنی است ساير متهمان آيت الله بروجردی که جمعاً در مرحله اول ۱۱ تن می باشند که از احکام ۴ تا ۲ سال حبس تعزيری را دريافت نموده اند ، جهت اجرای حکم طی روزهای آينده احضار و بازداشت خواهند گرديد.

Copyright: gooya.com 2016