چهارشنبه 20 شهریور 1387

سولماز ايگدر آزاد شد، کانون زنان ايرانی

کانون زنان ايرانی - سولماز ايگدر، خبرنگار کانون زنان ايرانی عصر ديروز با تامين وثيقه يکصد ميليون تومانی پس از تحمل ۱۲ روز زندان انفرادی آزاد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سولماز ايگدر از فعالان اجتماعی و مدافع حقوق کودک و زنان روز جمعه گذشته همزمان با بيستمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی در مقابل گورستان خاوران بازداشت شده بود.

او با سازمان های غير دولتی کودکان کار، زنان سرپرست خانوار و خانه کار بچه های شوش همکاری دارد و هم در دانشگاه آزاد در رشته کامپيوتر و در دانشگاه پيام نور در رشته علوم اجتماعی تحصيل می کند.

ايگدر پس از آزادی گفت: ساعت ها در باره فعاليت هايش از جمله در حوزه زنان مورد بازجويی قرار گرفته است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سولماز ايگدر آزاد شد، کانون زنان ايرانی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016