چهارشنبه 13 شهریور 1387

بی خبری از بازداشت شدگان روز جمعه خاوران، سولماز ايگدر، خبرنگار کانون زنان ايرانی در زندان، کانون زنان ايرانی


سولماز ايگدر

کانون زنان ايرانی : چهار روز از دستگيری سولماز ايگدر از فعالان اجتماعی و مدافع حقوق کودک و زنان در مقابل گورستان خاوران می گذرد اما خانواده اش به رغم قول هايی که به آنها داده شده ، همچنان از وضعيت او بی اطلاع هستند . سولماز ايگدر با سازمان های غير دولتی کودکان کار ، زنان سرپرست خانوار و خانه کار بچه های شوش همکاری دارد و هم اکنون در دانشگاه آزاد در رشته کامپيوتر و در دانشگاه پيام نور در رشته علوم اجتماعی تحصيل می کند. او همچنين از خبرنگاران وب سايت کانون زنان ايرانی است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شهرزاد گارسچی ، مادر سولماز در گفت و گو با خبرنگار کانون زنان ايرانی در خصوص چگونگی دستگيری سولماز گفت :" تا ساعت ۱۱ و نيم صبح جمعه ۹ شهريور با تلفن همراهش تماس داشتم. گويا نيروهای امنيتی مانع ورود مردم به محوطه قبرستان شده بودند و اينطور که سولماز می گفت مردم نيز در ضلع مقابل اتوبان تجمع کرده بودند . "

مادر سولماز ديگر نتوانسته بود با دخترش تماس بگيرد اما شنيده شده که حدود ساعت ۱۲ و نيم ماموران امنيتی و پليس به تحمع کنندگان يورش می برند و عده ای را دستگير و بقيه را هم متفرق می کنند که سولماز هم در بين دستگير شدگان بود.

" ساعت ۸ و نيم شب از اداره امنيت شهری ری با ما تماس گرفتند ." خانم گارسچی مادر سولماز ادامه داد: " به ما گفتند که او دستگير شده و در حال انتقال به زندان اوين است ."

خانواده سولماز در اين مکالمه تلفنی از اين امکان برخوردار شدند که حدود ۱۵ ثانيه با دخترشان صحبت کنند . " می روم اوين . فردا تماس می گيرم . قرار وثيقه دارم ." اين تمام کلمات او در اين ۱۵ ثانيه بود که با مادرش در ميان گذاشت .

اما او ديگر تماس نگرفت و هيچ خبری از او نيست . خانواده اش چندين بار به مقابل زندان اوين رفته اند . خانواده های ديگری که فرزندان و بستگانشان روزجمعه بازداشت شدند نيز مراجعه کرده بودند . به همه انها گفته شده بود که تا روز سه شنبه ۱۲ شهريور با آنها تماس گرفته خواهد شد . اما باز هم هيچ خبری نشد .

هم اينک شيرين عبادی و عبدالفتاح سلطانی وکالت سولماز ايگدر و امير قلی ، يکی ديگر از دستگير شدگان خاوران را برعهده گرفته اند . وکالت ساير بازداشت شدگان اين حادث را ناصر زرافشان برعهده دارد.

در سال ۶۷ مسولان وقت جمهوری اسلامی در مدت دو هفته تعداد زيادی از زندانيان سياسی را اعدام کردند. گروه های سياسی منتقد جمهوری اسلامی آمار اين کشته شدگان را حدود ۳۰ هزار نفر اعلام می کنند اما برخی مقامات رسمی ايرانی اين تعداد را سه هزار نفر ذکر کرده اند .

Copyright: gooya.com 2016