چهارشنبه 20 شهریور 1387

واکنش جديد دانشگاه آکسفورد نسبت به مدرک کردان، مهر


مسؤل رسانه ای دانشگاه آکسفورد گفت: درصورتی که آقای کردان و يا نمايندگان وی تلاشی برای استفاده از وکلا و اثبات ادعای خود مبنی بر اخذ مدرک دکتری افتخاری از دانشگاه آکسفورد کنند، اين دانشگاه واکنشهای لازم را از خود نشان خواهد داد.
روت کولر مسؤل رسانه ای دانشگاه آکسفورد انگليس در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر گفت:‌ اين دانشگاه همچنان پيگير ادعای مطرح شده از سوی آقای کردان است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وی افزود: گرچه دانشگاه آکسفورد در قالب بيانيه ای رسمی اعلام کرده است که هيچگونه مدرک دکتری افتخاری به شخصی به نام کردان از ايران اعطا نکرده است با اين حال همچنان پيگير اين موضوع خواهد بود.

اين مقام رسمی در دانشگاه آکسفورد همچنين به مهر گفت:‌ دانشگاه آکسفورد طی روزهای اخير و به رغم انتشار شايعات و گزارشات غيررسمی مبنی بر اينکه احتمالا از سوی آقای کردان و اطرافيان وی تلاشی برای اثبات ادعای دريافت مدرک دکتری افتخاری از اين دانشگاه از طريق برخی وکلا صورت خواهد گرفت، هنوز اعلاميه رسمی در اين خصوص دريافت نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: اين دانشگاه موضع صريح خود درخصوص ادعای بی اساس مطرح شده درباره اخذ مدرک دکتری افتخاری از سوی آقای کردان از ايران را اعلام کرده و بر آن پافشاری دارد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'واکنش جديد دانشگاه آکسفورد نسبت به مدرک کردان، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016