شنبه 23 شهریور 1387

تجمع دانشجويان دانشگاه علم‌ و صنعت در اعتراض به مشکلات صنفی، اميرکبير

خبرنامه اميرکبير: در حالی که هفته ی پيش وزير علوم مدعی حل مشکل خوابگاه دانشجويان و اختصاص بودجه برای اين مهم شده بود، دانشجويان دانشگاه علم و صنعت پنج شنبه در اعتراض به مشکلات اسکان خوابگاهی در مقابل ساختمان معاونت دانشجويی دانشگاه تجمع کردند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

زندی پور، دبير شورای صنفی دانشگاه علم‌وصنعت ايران، در مصاحبه ای با ايسنا، با بيان اينکه مديريت دانشگاه جهت اسکان دانشجويان و يا هر نوع مسائل صنفی دانشجويی همکاری مناسبی با شورای صنفی ندارد، گفت: شورای صنفی در ابتدا قصد داشت که دانشجويان را در خوابگاهها اسکان دهد، اما مديريت دانشگاه با شورای صنفی همکاری نکرد.

وی با اشاره به مشکلات اسکان خوابگاهی در دانشگاه علم وصنعت، افزود: دانشجويانی که طبق قانون تا سال گذشته به آنها خوابگاه تعلق می‌گرفت، امسال به دليل کمبود ظرفيت خوابگاهی از دريافت خوابگاه محروم شده‌اند و دانشگاه به جای اينکه ظرفيت خوابگاهی خود را افزايش دهد تعدادی از دانشجويان را برای اسکان خوابگاهی حذف کرده است.

دکتر فتحيان معاون دانشجويی دانشگاه علم وصنعت ايران نيز در خصوص تجمع دانشجويان ومشکلات آنها، اظهار کرد: مشکل اسکان دانشجويان حل می‌شود و به همه دانشجويان دارای شرايط، خوابگاه ارائه می‌شود.

معاون دانشجويی دانشگاه علم وصنعت در خاتمه تصريح کرد: بخشی از مسووليت اسکان دانشجويان طبق روال سالهای گذشته به شورای صنفی تفويض می‌شود.

به گزارش خبرنامه اميرکبير، عدم تناسب ظرفيت خوابگاه های دانشجويی با تعداد دانشجويان خوابگاهی هميشه باعث مشکلاتی برای دانشجويان بوده و اين روند هر ساله شديدتر می شود، به طوريکه دانشجويان در دوران تحصيل مدت کمتری می توانند از خوابگاه استفاده کنند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تجمع دانشجويان دانشگاه علم‌ و صنعت در اعتراض به مشکلات صنفی، اميرکبير' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016