جمعه 29 شهریور 1387

در آستانه نشست ۱+۵، آمريکا بار ديگر ايران را به اعمال تحريم‌‏های بيشتر تهديد کرد، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران
وزارت‌‏خارجه آمريکا اعلام کرد که به علت تخطی ايران از دستورات سازمان ملل متحد، اعمال دور جديد تحريم‌‏ها بر اين کشور محتمل‌‏ترين گزينه است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

«شان مک‌‏کورمک»، ‌‏سخنگوی وزارت‌‏خارجه آمريکا اعلام کرد:«در نشست آتی به دليل تخطی ايران از همکاری با آژانس بين‌‏المللی انرژی اتمی،‌‏ اعمال دور جديد تحريم‌‏ها عليه اين کشور را در دستور کار داريم.»
اين سخنان در حالی بيان شد که آژانس بين‌‏المللی انرژی اتمی در گزارش روز دوشنبه خود از همکاری ايران با آژانس خبر داده بود و اعلام کرده بود بازرسان آژانس هيچ مدرکی دال بر فعاليت‌‏های هسته‌‏ای- نظامی ايران پيدا نکرده‌‏اند.
مک‌‏کورمک در ادامه با اشاره به بحران اخير گرجستان و سرد شدن روابط مسکو و واشنگتن د‌‏ر پی اين مناقشات ‌‏اين امر را مانع آمريکا در تلاش برای جلب همکاری روسيه در اعمال تحريم عليه ايران ندانست.
مخالفت چين و روسيه برای اعمال تحريم عليه ايران مراتب نارضايتی غرب را به همراه داشته است و همواره از اين دو کشور خواسته شده برای جلوگيری از دستيابی ايران به فن‌‏آوری هسته‌‏ای با ساير کشورهای ۱+۵، همگام شوند.

Copyright: gooya.com 2016