سه شنبه 2 مهر 1387

احمدی نژاد در مصاحبه با لس آنجلس تايمز: ما مردمی که زير خط فقر باشند آن طور که در آمريکا هست نداريم، ايلنا


تهران- خبرگزاری کار ايران
احمدی‌‏نژاد آمادگی خود را برای گفت‌‏وگو با هريک از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری آمريکا اعلام کرد.

به گزارش "ايلنا" محمود احمدی نژاد رئيس‌‏جمهور ايران درگفت‌‏وگو با روزنامه لس آنجلس تايمز، اظهار داشت: ما علاقه منديم روابط‌‏مان با آمريکا دوستانه باشد. ما اهل گفت‌‏وگو و منطق و عدالت هستيم و فکر می‌‏کنيم که اين به نفع همه ملت‌‏ها است.
رئيس‌‏جمهوری اسلامی ايران خاطرنشان کرد: دولت آمريکا بايد روابط خود را با ديگران بر اساس احترام تنظيم کند.با ساير ملت‌‏ها با احترام سخن بگويد و روابط احترام آميز و عادلانه با آنان برقرار سازد.
احمدی نژاد افزود: دولت آمريکا نه تنها در برابر ملت ايران بلکه در مقابل ملت عراق و افغانستان و فلسطين هم شکست خورده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رئيس‌‏جمهور در پاسخ به پرسشی درباره وضع اقتصادی مردم ايران گفت: ما مردمی که زير خط فقر باشند آنطور که درآمريکا هست نداريم. لزوما، شرايط اقتصادی ما و آمريکا متفاوت است و تفسير اعداد و آمار مربوط به اقتصاد دو کشور نيز تفاوت دارد.
احمدی نژاد در پاسخ به اين سوال که دبيرکل سازمان ملل اعلام کرده که می‌‏خواهد از شما بپرسد چرا با آژانس همکاری کامل نداشته ايد، پاسخ شما چه خواهد بود؟، اظهار داشت: آژانس بين المللی انرژی اتمی بيش از ۱۲ بار اعلام کرده که ايران هيچ انحرافی در فعاليت‌‏های هسته‌‏ای خود نداشته است. بايد به اين نکته ظريف توجه داشت که همکاری ايران با آژانس بر اساس قوانين و مقررات و تعهدات متقابل است و ما تنها کشوری هستيم که تمام تعهدات خود را در قبال آژانس انجام داده است.
وی با اشاره به اينکه ايران تا حدی که به حقوق ملت آن آسيب نرسد همکاری کرده است، تصريح کرد: قبل از گزارش آژانس، آمريکا اسنادی جعلی را ارايه کرد و طبق مقررات آژانس، هيچ يک از اعضای آن حق ندارد عليه ديگر اعضا اقدام کند اما آژانس تحت فشار دولت آمريکا می‌‏خواهد اين اسناد جعلی را رسيدگی کند.
احمدی نژاد افزود: آژانس متوجه شده که تمام اين اسناد جعلی است و به حدی خنده دار است که حتی بچه‌‏های دبستانی هم متوجه می‌‏شوند که اين اسناد به صورت ناشيانه جعل شده است.
رئيس جمهوری در ادامه اظهار داشت: البته از دولت آمريکا انتظاری نداريم چون اعلام کرده که دشمن ما است.اما آژانس و سازمان ملل بايد مستقل عمل کنند و اگر تحت فشار آمريکا عمل کنند، کارشان فاقد ارزش است.
احمدی نژاد گفت: در حالی که تمام تاسيسات هسته‌‏ای ما تحت نظارت کامل است و هزاران روز از آن بازرسی انجام شده است، اما هيچ گزارشی از فعاليت‌‏های هسته‌‏ای آمريکا منتشر نشده است.
وی در ادامه از اينکه آمريکا تعداد قابل توجهی بمب اتم دارد و مورد سوال آژانس قرار نمی‌‏گيرد ولی ايران فقط به خاطر اينکه قصد توليد سوخت هسته‌‏ای دارد، تحت فشار قرار گرفته است، اظهار تعجب کرد و افزود: اين همان سياست‌‏هايی است که موجب مشکلات امروز آمريکاست و اصولا تبعيض و سياست‌‏های دوگانه عامل اصلی مشکلات آمريکا است.
رئيس جمهوری اسلامی ايران تاکيد کرد: طبق اسنادی که در آژانس بين المللی انرژی اتمی وجود دارد، ايران در ميان ديگر اعضای آژانس بيشترين همکاری را با آن داشته است.
احمدی نژاد درادامه با اشاره به بسته‌‏های پيشنهادی گفت: ما يک پيشنهاد داديم و آنها (۱+ ۵) هم يک بسته پيشنهادی ارايه دادند. پيشنهاد ما همکاری‌‏های جامع است که منتشر شد و بايد درباره مشترکات دو بسته مذاکره کنيم.
وی تصريح کرد: اگر در مشترکات به توافق برسيم آن وقت راه برای حل ديگر مشکلات باز می‌‏شود.
احمدی نژاد با تاکيد بر اينکه جمهوری اسلامی ايران از تقابل استقبال نمی‌‏کند، گفت: بايد مسايل را بر اساس گفت وگو و احترام متقابل حل کنيم.
احمدی نژاد در ادامه با تاکيد بر ضرورت تغيير و اصلاح در رويکرد دولت آمريکا گفت: دولت بوش نه تنها به آمريکا بلکه به تمام جهان آسيب زده است و اين منطق زورگويی سياست درستی نيست.
وی همچنين اساس تبليغات درباره فعاليت‌‏های هسته‌‏ای جمهوری اسلامی ايران را يک دروغ بزرگ دانست و گفت: ما طبق قانون و در محدوده حقوق قانونی خود حرکت می‌‏کنيم اما دولت بوش رويکردهای تبعيض آميز اتخاذ کرده است.
رئيس جمهوری با تاکيد بر اينکه ملت ايران در برابر زورگويی از حق خود دفاع می‌‏کند، اظهار داشت: اگر ملت آمريکا هم در مقابل چنين رويکردی از سوی دولت ديگر قرار می‌‏گرفت قطعا مقاومت می‌‏کرد.
احمدی نژاد درپاسخ به اين سوال که؛ شما ترجيح می‌‏دهيد که کداميک از اين دو نامزد فعلی رئيس‌‏جمهوری آينده آمريکا شود؟، گفت: برای ما تفاوت نمی‌‏کند که چه کسی بيايد اين حق مردم آمريکاست که رئيس جمهوری آينده خود را انتخاب کنند. اما هر دولتی که بيايد بايد رويکردها راتغيير دهد و اشتباهات را جبران کند و البته اولين مسووليت هر دولت خدمت به مردم آن کشور است.
وی با بيان اينکه دخالت‌‏های گسترده آمريکا در ساير کشورها هم به ضرر آمريکا و هم به ضرر جهان است، گفت: دولت آمريکا بايد بر روی مسايل داخلی اين کشور و يافتن راه حل برای مشکلات آن متمرکز شود.
رئيس جمهوری ايران آمريکا را يک کشور بزرگ و با استعداد دانست و گفت: اين کشور بايد روی استعدادهای داخلی خود متمرکز شود و در اين صورت می‌‏تواند مشکلات داخلی خود را حل کند.
رئيس جمهوری در پاسخ اقدام عملی ايران و اصل موضوع صهيونيسم را دو مقوله مجزا دانست و گفت: ايران پيشنهاد خود را اعلام کرده و ما خواهان برگزاری رفراندوم آزاد برای مردم فلسيطين هستيم و عمل ما هم در اين جهت است.
وی افزود: اين موضوع را به عنوان يک پيشنهاد به زودی به دبير کل سازمان ملل ارايه خواهم کرد.
احمدی نژاد با اشاره به اشغالگری های رژيم صهيونيستی و آواره شدن ميليون‌‏ها فلسطينی گفت: چطور می‌‏توان چنين رژيمی را به رسميت شناخت.
وی تصريح کرد: اگر قبول کنيم که دو جنگ جهانی اتفاق افتاده به هر حال در اروپا رخ داده است ، چرا بايد مردم فلسطين تاوان آن را بدهند؟
رئيس جمهوری در ادامه با اشاره به رژيم صهيونيستی گفت: اين ها چه کسانی هستند از کجا آمده اند و منافع چه کسانی را تامين می کنند چرا به لبنان حمله کردند بلندی های جولان را اشغال کردند، چرا ايران را تهديد می کنند ريشه اين رژيم در کجا است و آيا چه کسی در پشت سر آنها قرار دارد؟ امروز اتحاد جماهير شوروی کجاست؟ آيا از نقشه جهان محو نشد؟
رئيس جمهوری در ادامه رژيم صهيونيستی را به هواپيمايی تشبيه کرد که موتورهای خود را از دست داده و با سر درحال سقوط است که ديگر کسی را يارای کمک کردن به آن نيست.
رئيس جمهوری در پاسخ به سوالی ديگری مبنی بر ادعای وجود فضای خفقان در ايران و زندانی شدن فعالان سياسی گفت: اين حرف‌‏ها، حرف‌‏های آمريکا و رژيم صهيونيستی است و در ايران آزادی مطلق وجود دارد و قانون بر آن حاکم است.
وی تصريح کرد: آيين دادرسی ما مترقی ترين قوانين دادرسی جهان است و هر کس می تواند پنج بار فرجام خواهی کند.
احمدی نژاد در عين حال گفت: هر کسی جرمی داشته باشد دادگاه به صورت علنی و با حضور وکيل به جرايم اورسيدگی می کند ضمن اينکه ۹۸ درصد مردم ايران طرفدار نظام هستند و نيازی به اينگونه اقدامات (زندانی کردن) نيست.
وی رابطه دولت و مردم ايران را صميمی دانست و گفت: همه ساله چندين تظاهرات ده‌‏ها ميليون نفری به نفع نظام در ايران برگزار می‌‏شود و مردم داوطلبانه در آن حضور دارند.

Copyright: gooya.com 2016