سه شنبه 16 مهر 1387

خروج زندانيان اروميه از انفرادی و تداوم اعتصاب، مجموعه فعالان حقوق بشر

۹ تن از زندانيان کرد در زندان اروميه که از اوايل شهريور ماه دست به اعتصاب غذا زده بودند و در تاريخ ۲۴ مهرماه سال جاری به سلولهای انفرادی اين زندان منتقل گرديده بودند ، در طی روزهای اخير طی ملاقات فردی به نام فتاحی از مسئولين زندان مذکور از سلول انفرادی خارج و به بند عمومی منتقل گرديدند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مسئولين زندان درخواست پايان اعتصاب غذا را با وعده پيگيری مطالبات زندانيان داده اند اما زندانيان مذکور با عنوان بی اعتمادی به وعده مسئولين از شکستن اعتصاب غذای خود خودداری نموده اند. زندانيان عنوان داشته اند تا ۵ روز ديگر (۲۱ مهرماه) جهت مشاهده اقدامات مسئولين به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد.
شايان ذکر است ۵ تن از زندانيان اهل حق اروميه که از تاريخ ۲۵ مهرماه سال جاری دست به اعتصاب غذا زده بودند کماکان در سلول انفرادی در اين زندان به سر می برند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'خروج زندانيان اروميه از انفرادی و تداوم اعتصاب، مجموعه فعالان حقوق بشر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016