دوشنبه 13 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بهمن ِ کُردان! بابک داد

بابک داد
بی ارتباط نيست اگر آقای کردان را يک "بهمن" ويران گر برای دولت نهم بدانيم که حتی پس از پايان؛ دامنه خساراتش ادامه خواهد داشت! اگر کردان از استيضاح روز چهاردهم آبان ماه جان سالم بدر ببرد، بايد خيلی تلاش کند تا هزينه هايش را "پاس" کند و جبران اين همه مافات نمايد! ... [ادامه مطلب]

ده سالگی گويا؛ گويا ده سال گذشته است؟ اميرفرشاد ابرهيمی

اميرفرشاد ابراهيمی
گويا به خاطر اين که در طی اين يک دهه ثابت کرده است نه تعلق به حزب و گروهی دارد و نه مدافع تفکری خاص است، همين بی طرفی گويا به اصلی ترين و مهم ترين رسالت يک رسانه از مهم ترين دلايل موفقيت گويا است ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها