Click for Amazing Phone Card
دوشنبه 12 بهمن 1383

زواره اى: درصورت نامزدى هاشمى، درباره ادامه حضور درعرصه انتخابات فکر مىکنم، ايرنا


تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۲ / ۱۱ / ۸۳
داخلى.سياسى.انتخابات .
" سيد رضا زواره اى " نامزد احتمالى نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى
گفت که اگر هاشمى رفسنجانى بطور قطعى وارد صحنه انتخابات شود ، من هم در
باره ادامه حضور خود در انتخابات فکر مىکنم .
وى روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار سياسى ايرنا، احتمال نامزدى هاشمى
رفسنجانى را در انتخابات نهم "ضعيف " دانست و افزود : در زمان حاضر ، حضور
من در انتخابات بعنوان نامزد مستقل جدى است و دليلى براى نيامدن من وجود
ندارد.
اين فعال سياسى با تاکيد بر اينکه هاشمىرفسنجانى در حال ارزيابى اوضاع
است تا تصميم نهايى را بگيرد، خاطرنشان کرد : تاکنون چندين بار با هاشمى
در خصوص انتخابات ديدار و مذاکره داشته ام و او ، مرا به حضور در انتخابات
بعنوان نامزد تشويق و توصيه کرده است .
زواره اى گفت : با قاطعيت مىگويم ، اگر در ميان افرادى که تاکنون داوطلب
انتخابات شده اند ، فرد قدرتمندى براى حل مشکلات کشور وجود داشت ،شايد نامزد
نمىشدم .
وى در پاسخ به اين پرسش که آيا جناح هاى اصلى کشور تاکنون با شما مذاکره
داشته اند؟ اظهار داشت : برخى از بزرگان اصولگرايان و آبادگران از۵ الى۶
ماه پيش با من صحبت کردند و خواستند که براى جلوگيرى از پراکندگى آرا به
صحنه نيايم اما من جواب دادم بدنبال کسى باشيد که مشکلات روزافزون کشور را
حل کند.
قائم مقام سابق شوراى نگهبان بخت پيروزى خود را با راى بالا در انتخابات
نهم بعيد ندانست و آن را مشروط به فراهم شدن زمينه برگزارى عادلانه انتخابات
و برخوردارى مساوى همه نامزدها از امکانات تبليغاتى و رسانه اى دانست .
زواره اى با بيان اينکه " دو جناح عمده کشور براى اغواى مردم و جلب آراى
آنان هزينه هاى گزاف تبليغاتى مىکنند و من ندارم " ، گفت : پيشنهاد من اين
است که همه نامزدها در مناظره اى در طول۱۰ شب ، ديدگاههاى خود را درباره
مشکلات و مسايل مهم کشور بيان کنند.
وى افزود : اگر اين اتفاق بيفتد و برنامه هايم به مردم منتقل شود، آنان
با توجه به شناختى که از من دارند ، به من راى بالايى خواهند داد.
زواره اى در عين حال پيش بينى ميزان حضور مردم در انتخابات نهم و راى
آنان به نامزدها را ميسر ندانست و اظهار داشت : مردم آنقدر وعده هاى فريبنده
شنيده اند که ۳۰ درصد آنها هم عملى نشده ، پس نمىتوانند به انتخابات فکر
کنند.
نامزد احتمالى نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى ادامه داد : انسان گرسنه
نمىتواند به انتخابات فکر کند و اين طبيعى مىباشد،او به اين انتخابات ها و
وعده هاى عملى نشده ۲۶ سال فکر کرده است ، او مىداند، نظام ادارى مملکت رها
است ، نظارت و مراقبت براى برخورد با پديده هاى ناسالم ادارى در حکومت وجود
ندارد.
زواره اى در عين حال بر ضرورت تحقق راهبرد مشارکت حداکثرى مردم تاکيد
کرد و گفت : بايد با يک برنامه ريزى حساب شده زمينه افزايش آگاهى مردم را
نسبت به رابطه حضور و تعيين سرنوشتش فراهم کرد تا در پرتو آن مشارکت
حداکثرى مردم تحقق يابد.
وى،" قهرکردن از صندوق هاى راى را به صلاح مردم و نظام ندانست " و افزود :
کار حسابشده و دقيقى از سوى دشمنان انقلاب و نظام شده تا مردم به سرنوشت
خود و استقلالکشور بىتوجه شوند و کناربکشند،اما مردم بايد بدانند اگر مشکل
دارند بخاطر آن است که در انتخاب خود دقت نکرده اند پس در انتخاب بعدى خود
دقت کنند.
اين فعال سياسى پيش بينى کرد که اگر رسانه ها و احزاب و گروههاى سياسى،
نقش موثر و مثبت خود را براى تشويق و ترغيب مردم به حضور حداکثرى در پاى
صندوق هاى راى ايفا کنند و مردم به اهميت حضور وسيع خود مطمئن شوند ،
نتيجه انتخابات در همان مرحله اول مشخص خواهد شد.
نامزد احتمالى انتخابات عملکرد انتخاباتى رسانه هاى کشور تا اين مرحله
را رضايت بخش ندانست و اظهار داشت : صداو سيما مرا سانسور قطعى کرده و با
عملکرد خود نشان داده است که يک رسانه ملى نيست . نامزدى به شهرستان ها سفر
مىکند تمام برنامه هاى او بطور کامل پوشش داده مىشود ، اما اسمى از من
برده نمىشود.
زواره اى همچنين رفتارهاى انتخاباتى دو جناح عمده کشور را موجب دلگرمى
ندانست و گفت که " هرکس راه خودش را مىرود " غافلاز اينکه برخوردهاى آنها
بر روى حضور مردم در پاى صندوق هاى راى اثر مىگذارد.
وى تاکيدکرد : با توجه به شرايط کنونى، بعيد است اصولگرايان و اصلاح طلبان
به اجماع برسندو هر يک با کانديداهاى متعدد در صحنه انتخابات حاضر خواهند
شد و اين روند به نفع مستقلها مىباشد.
نامزد احتمالى نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى تاکيد کرد : اگر شرايط
براى تبليغ و فعاليت انتخاباتى مساوى باشد ، نامزد مستقل شانس بيشترى براى
پيروزى در انتخابات دارد.
وى با بيان اينکه " از ميان دو جناح عمده کشور ، آن جناحى که کمتر
ضعفش براى مردم آشکار شده باشد ، پيروز خواهد شد "، تصريح کرد : با توجه به
اينکه ارزيابى کنونى مردم از کارنامه هشت سال گذشته اصلاح طلبان خوب نيست ،
شانس اصولگرايان بيشتراست همانطور که قبل از سال۱۳۷۶ همه ضعف ها متوجه
محافظه کاران بود.
اين فعال سياسى درباره علت اين ارزيابى خود گفت : يک ارزيابى درستى از
گذشته وجود ندارد،پس بدرستى نمىتوان تعيين کرد که ريشه چه ميزان از مشکلات
کنونى کشور به قبل از اين هشت سال بر مىگردد که حتما بخشى از آن مربوط
به اين دوره هشت ساله نيست .
نامزد احتمالى انتخابات در ادامه اين گفت وگو از استفاده برخى از
نامزدها و گروههاى سياسى از اموال عمومى و منافع ملى به نفع خود ابراز
نگرانى کرد و افزود : همين الان برخىدارند از اين امتيازات بنفع خود استفاده
مىکنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

زواره اى در همين حال تاکيد کرد که فعاليت هاى انتخاباتى شروع شده در
زمره تخلفات انتخاباتى نيست ،زيرا طبيعى است که نامزدها خود را به مردم
معرفى کنند.
وى در پاسخ به اين پرسش " اگر از سوى مردم رييس جمهورى شويد ، آيا
با مجلس هفتم مىتوانيد ، کار کنيد؟ ، گفت : بله ، بخشى از تعامل مثبت با
مجلس به دولت موفق ، قانونمدار و شايسته سالار برمىگردد.
نامزد احتمالىنهمين دوره انتخابات رياست جمهورى افزود : برغم اينکه مجلس
هفتم تاکنون برخوردهاى احساسى و منطقى داشته اما من به آن نمره قابل قبول
مىدهم زيرا حداقل مردم از جوسازىهاى دوره ششم راحت شده اند.
اين فعال سياسى در پاسخ به اين پرسش " با تصويب طرح تثبيت قيمت ها چگونه
برخورد مىکرديد ؟ ، آيا معتقديد اين مصوبه مانع اجراى برنامه هاى دولت
نمىشود؟ " ، تصريح کرد : اين مصوبه دو قسمت است ، در مبحث آب و برق و گاز
کار درستى بود زيرا که خود دولت مجبور شده بود براى مقابله با بىضابطگى در
وزارت نيرو دستور بازگرداندن مابه التفاوت بهاى آب به مردم را صادر کند.
زواره اى اضافه کرد : اما در بخش سوخت و بويژه بنزين اين مصوبه اثر گذار
نيست . همين الان سوخت زيادى از کشور بدليل فاصله زياد ميان قيمت در داخل
و خارج از کشور قاچاق مىشود و مجلس به آن توجه نکرده است .
وى تاکيد کرد : مجلس هفتم نبايد يک بعدى با مسايل برخورد کند بايد همه
جانبه نگر باشد و براى رفع همه مشکلات مردم از جمله حملونقل و اشتغال انديشه
کند و طرح هاى کارشناسى شده بدهد.
نامزد احتمالى نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى با بيان اينکه " اين
اقدام مجلس در ذهن مردم موثر بوده و شايد بخشى از هدف آن سياسى و براى
انتخابات بوده است " ، اظهار داشت : مردم بويژه اقشار آسيب پذير با اطلاع
از اين مصوبه دعاکردند اما تحليل سياسى ، اقتصادى و اجتماعى از نتيجه اين
اقدام ندارند.
وى در عين حال گفت که اين مصوبه مجلس در بودجه کشور اثر نمىگذاردو خللى
در کار دولت ايجاد نمىکند زيرا که بودجه نويسى در طول اين ۲۶ سال هيچ
ضابطه اى نداشته است ، معلوم نيست چقدر محاسبه درآمد و هزينه مىشود که اگر
مىشد هر روز ارزش پول ملى ما کاهش نمىيافت .
اين فعال سياسى، به برنامه " مبارزه با فساد اقتصادى در کشور " انتقاد
کرد و نتايج آن را " غيرقابل قبول" خواند و افزود : الان نتيجه کدام پرونده
سوءاستفاده در دستگاه هاى دولتى براى مردم روشن شده و با خطاکاران برخورد
مناسب شده است .
زواره اى با بيان اينکه تاکنون شعار انتخاباتى خود را مشخص نکرده است ،
تصريح کرد : برخى ژست هاى انتخاباتى مانند معرفى معاون اول و هيات دولت قبل
از برگزارى انتخابات " شوخى" است و اينها در جلب آراى مردم اثرى ندارد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20680

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'زواره اى: درصورت نامزدى هاشمى، درباره ادامه حضور درعرصه انتخابات فکر مىکنم، ايرنا' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005