Click for Amazing Phone Card
پنجشنبه 5 خرداد 1384

حاميان صادق دكتر معين، حسين شريعتمداري، کيهان

( يادداشت روز )

خبرهاي جسته و گريخته و البته موثقي كه برخي از آنها به صفحه روزنامه ها و خروجي سايت ها نيز راه يافته است حكايت از آن دارد كه از دو روز قبل، اعضاي اصلي گروهها و احزاب جبهه اصلاحات، رايزني ها و تبادل نظرهاي فشرده اي را براي اتخاذ تصميم نهايي درباره حضور يا عدم حضور آقاي دكترمعين در رقابت هاي انتخاباتي رياست جمهوري نهم آغاز كرده اند.
ستاد انتخاباتي آقاي دكتر معين با اشاره ضمني به اين رايزني ها با صدور بيانيه اي اعلام كرد «با توجه به ديدگاهها و واكنش هاي متفاوتي كه در جامعه طي دو روز گذشته بروز يافته... و با عنايت به نظريات متفكران، شخصيت ها، گروه هاي اجتماعي، احزاب و اعضاي دفتر انتخاباتي در سراسر كشور، تصميم نهايي درباره شركت يا عدم شركت وي در انتخابات، در گردهمايي بزرگ حاميان آقاي دكترمعين در روز پنج شنبه اتخاذ خواهد شد.»
صورت مسئله، آنگونه كه برخي از حاميان- ظاهري يا واقعي- آقاي دكترمعين جلوه مي دهند، پيچيده نيست كه نيازي به رايزني هاي فشرده و پردامنه داشته باشد. آقاي معين بارها با قاطعيت از ضرورتي كه براي حضور در رقابت هاي انتخاباتي احساس كرده است، سخن گفته و محورهاي اصلي برنامه خود را در صورت پيروزي و استقرار بر كرسي رياست جمهوري، مطرح كرده است و از سوي ديگر، اكثر گروهها، احزاب و شخصيت هاي جبهه اصلاحات، مخصوصا دو حزب و گروه اصلي اين جبهه، يعني حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، حمايت كامل و همه جانبه خود از كانديداتوري ايشان را اعلام كرده اند و تنها مانع احتمالي را عدم احراز صلاحيت آقاي معين از سوي شوراي نگهبان مي دانسته اند كه اين مانع نيز اگرچه پديد آمد ولي بلافاصله با تدبير حكيمانه رهبر معظم انقلاب، از سر راه برداشته شد. بنابراين، اكنون كه تمامي شرايط براي حضور آقاي دكترمعين در رقابت هاي انتخاباتي آماده است ، اعلام رايزني و تبادل نظر براي اتخاذ تصميم نهايي براي شركت يا عدم شركت ايشان، توجيه منطقي ندارد، مگر آن كه، بپذيريم برخي از مدعيان حمايت از كانديداتوري آقاي معين، به ايشان دروغ گفته و از معرفي او به عنوان نامزد رياست جمهوري اهداف ديگري داشته اند كه اين اهداف با اطمينان از عدم احراز صلاحيت ايشان طراحي و تنظيم شده بود و اكنون كه صلاحيت آقاي دكترمعين برخلاف خواست قلبي- و زمينه چيني هاي قبلي- آنها تاييد شده است، طرح قبلي خود در حمايت دروغين از دكترمعين و بازي با اين شخصيت سياسي و فرهنگي را نقش بر آب مي بينند، ادامه طرح خود را در مجبوركردن ايشان به انصراف جستجو مي كنند، يعني بازي و سوء استفاده ديگري از آقاي دكترمعين.
شواهد و قرائن موجود نشان مي دهد آنان كه بر حضور آقاي دكترمعين در انتخابات تاكيد دارند، كساني هستند كه از ابتدا صادقانه و با تكيه بر ديدگاه و سليقه سياسي خاص خود، ايشان را بهترين گزينه براي رياست جمهوري آينده تشخيص داده و به ثبت نام و شركت در رقابت هاي انتخاباتي تشويق و ترغيب كرده اند، اين طيف كه جمعي از شخصيت هاي اثرگذار جبهه اصلاحات و بدنه اصلي اين جبهه در آن جاي دارند، به همان اندازه كه از اعلام عدم احراز صلاحيت نامزد انتخاباتي خود نگران شده و يا به خشم آمدند، از تدبير رهبر معظم انقلاب كه همواره نگاهي فراتر از احزاب و جناح ها داشته اند، خشنود شده و بعضا خشنودي خويش را ابراز هم كرده اند.
و اما، بر پايه همان شواهد و قرائن كه بعيد است از نگاه دكتر معين نيز پنهان مانده باشد، كساني كه بر انصراف ايشان اصرار مي ورزند صرف نظر از برخي غفلت زده ها، دقيقا همان كساني هستند كه در اعلام حمايت از كانديداتوري ايشان، شخصيت سياسي و فرهنگي وي را -با عرض پوزش- به بازي گرفته و مقصود ديگري غير از انتخاب دكترمعين به رياست جمهوري را دنبال مي كرده اند. طيف اخير را مي توان به دو گروه تقسيم كرد:
گروه اول- كه تعدادشان اندك و كم شمار است - از معرفي و حمايت دكترمعين، رد صلاحيت وي و سپس تبليغ موذيانه درباره غيبت يك سليقه سياسي خاص در رقابت هاي انتخاباتي را دنبال مي كردند. اين نكته را از برخي اظهارنظرهاي آنان به وضوح مي توان درك كرد.
گروه دوم، كساني هستند كه به هر علت، ترجيح مي دادند، توان و امكانات و حمايت واقعي خود را به حساب كانديداي ديگري واريز كنند.
تدبير رهبر معظم انقلاب كه حمايت از آقاي دكترمعين يكي از ابعاد غيرقابل انكار آن است علاوه بر آن كه پاسخ مثبتي به حاميان صادق دكترمعين بود، به طور طبيعي هر دو گروه از طرفداران ناصادق ايشان را با بن بست روبرو كرد و اين نيز، به نوبه خود، حمايت ديگري از آقاي دكترمعين تلقي مي شود.
بهانه كساني كه دكترمعين را به انصراف تشويق مي كنند اين است كه صلاحيت وي با حكم حكومتي احراز شده است و در مقابل، حاميان صادق دكترمعين با تاكيد بر اين كه تدبير رهبر معظم انقلاب حكم حكومتي نيست، بلكه تصحيح نظر شوراي نگهبان است در پي خنثي كردن بهانه حاميان ناصادق ايشان هستند. در اين باره بايد گفت؛ چه تفاوتي مي كند كه تدبير رهبر معظم انقلاب، به لحاظ فقهي، يك «حكم حكومتي» تلقي شود و يا تصحيح نظر شوراي نگهبان؟! آنچه مهم است و در آن كمترين ترديدي نيست، اين كه رهبر بزرگوار انقلاب، غيبت آقاي دكترمعين و سليقه خاص وي و حاميان صادق ايشان از عرصه رقابت هاي انتخاباتي را نمي پسنديده اند و راضي به دور بودن آقاي دكترمعين از رقابت هاي انتخاباتي نبوده اند. بنابراين تدبير رهبر انقلاب هر نام و عنواني داشته باشد، نتيجه يكسان است و آن، علاقه ايشان به حضور دكترمعين در رقابت هاي انتخاباتي بوده است. اين نكته را به وضوح مي توان در نامه ايشان به دبير محترم شوراي نگهبان ديد. آنجا كه مي فرمايند؛

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

«... مطلوب آن است كه همه افراد كشور از صاحبان سلايق گوناگون سياسي فرصت و مجال حضور در آزمايش بزرگ انتخابات را بيابند» و در ادامه با بياني معني دار از آقايان دكترمعين و مهندس مهرعليزاده ياد مي كنند.
و اما... اكنون با تدبير رهبر معظم انقلاب طرح سوء استفاده حاميان ناصادق آقاي دكترمعين از ايشان، خنثي شده و از سوي ديگر، مانع از سر راه طرفداران صادق اين كانديدا براي حمايت و فعاليت به نفع كانديداي مورد علاقه خويش باز شده است و...

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23213

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حاميان صادق دكتر معين، حسين شريعتمداري، کيهان' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005