Click for Amazing Phone Card
یکشنبه 5 تیر 1384

انتخابات اخیر، تأیید مخالفین جمهوری اسلامی؛ پیروزی یا شکست آتی آقای احمدی نژاد، پیروزی آتی مردم ایران، اکبر زرگر

نهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری ایران، با تحریم، تخلفات و تقلبات گسترده در دور اول آن و در نتیجه بازماندن آقای معین از دور رقابتها و با تخلفات و تقلبات گسترده در دور دوم آن، به پیروزی آقای محمود احمدی نژاد انجامید. نگارنده بر این باور است که انتخابات ریاست جمهوری اخیر و پیروزی آقای احمدی نژاد، بیش از پیش بر حقانیت ادعای مخالفان جمهوری اسلامی مبنی بر ناتوانی نظام و رهبر آن در اصلاح نظام صحه گذاشت و پیروزی آتی مردم ایران را در پی خواهد داشت.
١- تأیید ادعای مخالفین جمهوری اسلامی: مخالفین همواره می‎گفتند که رانت خواری، فساد، رشوه و تبعیض حکومت را فرا گفته و فقر و فساد در جامعه بیداد می‎کند. رهبر جمهوری اسلامی که قبلاً همه ی ادعاهای مخالفین را تکذیب می‎کرد، چند سال پیش به وجود فقر، فساد و تبعیض گسترده در کشور اعتراف و دستگاههای جکومتی را مأمور رفع آنها کرد. مخالفین گفتند که سیستم جمهوری اسلامی فاسد است و رهبر آن اسیر مافیاهای دیگر قدرت است و سیستم فاسد و رهبر آلت دست آن قادر به اصلاح نظام نخواهد بود. موارد زیر، که بر گرفته از انتخابات ریاست جمهوری هستند، بر حقانیت مخالفین جمهوری اسلامی مهر تأیید نهادند.
١-١- همه‎ی نامزدهای ریاست جمهوری، که خود از مسؤولین رده بالای جمهوری اسلامی بودند، بالاتفاق در تبلیغات ریاست جمهوری به فسادهای کنونی رژیم پرداختند و وعده‎ی اصلاح نظام را به مردم دادند؛
١-٢- مهدی کروبی با وعده‎ی پرداخت ماهانه پنجاه هزار تومان به افراد بالای ١٨ سال، رأی بسیاری را به خود جلب کرد که حاکی از وجود مشکل فقر گسترده در کشور و ناتوانی قبلی نظام بر حل آن است؛
١-٣- شعارهای آقای احمدی نژاد عبارت از مبارزه با فقر، فساد و تبعیض از قبیل محو رانت خواری و پرخوری مدیران، کوتاه کردن دست یک خانواده (آقای رفسنجانی) از نفت، از بین بردن فساد اداری و برقراری امکان اعتراض یک فرد عادی حتی به ارشدترین مدیران ادارات، کنترل تورم و از بین بردن فقر و بیکاری ... ، [شعارهای اصلاح اقتصادی و مدیریتی (نه ساختار غیردموکراتیک) نظام و ازبین بردن فقر اقتصادی جامعه] و از مبارزه با ابتذال فرهنگی بودند. در بخش مبارزه با ابتذال فرهنگی، اطرافیان آقای احمدی نژاد صحبت از جداسازی خانمها و آقایان در برخی اماکن عمومی و سخت کردن کار بر دخترها و پسرها و خانمها کردند. مخالفین آقای احمدی نژاد، افزایش تحدید بیشتر آزادیهای سیاسی را نیز به اهداف احمدی نژاد افزودند. آقای احمدی نژاد گفته‎های اطرافیان خود و مخالفین را شایعه‎ی رقبا دانسته و تکذیب کرد. واقعیت جامعه‎ی ایران نشان می‎دهد که بیشتر به اصطلاح شمال شهریهای شکم سیر، که اقلیت جمعیت ایران را تشکیل می‎دهند و با داشتن پول و پارتی، کارهای اداری‎شان را براحتی به انجام می‎رسانند، دغده‎ی اصلی‎شان تجملات و راحتی عیش و نوش و خوشگذرانی و داشتن دوست دختر و پسر و آرایش چهره و شیوه ی لباس پوشیدن است؛ برعکس، مشکل اصلی بسیاری از روستائیان و مردم باصلاح جنوب شهری تهران و شهرستانهای کشور، که بیشتر جمعیت کشورمان را تشکیل می‎دهند، فقر اقتصادی است. انگشت گذاشتن آقای احمدی نژاد بر این درد اکثریت مردم و سرازیری بسیاری از آرای آنان به سوی وی، ناتوانی قبلی جمهوری اسلامی بر حل این مشکلات را تأیید کرد؛
١-٤- نیروهای راستگرا و اقتدارگرا در جریان انتخابات با شدت بیشتر بر فساد موجود در نظام تأکید و بدین ترتیب، ادعای مخالفین جمهوری اسلامی را تأیید کردند؛ لیکن، به طرفداران حزب‎اللهی خود این فکر را القا می‎کردند که از ابتدای پیروزی انقلاب تنها قوه‎ی قضائیه همیشه در اختیار آقا، که یک حزب‎اللهی است، بوده، حکومت یکدست نبوده و بنابراین در واقع حزب‎الله بر کشور حاکم نیست و مسؤولین غیر حزب‎اللهی و کم اعتقاد به نظام بوده و گوش به فرمان آقا نیستند و همینان عامل همه ی نابسامانیها، ظلم و فساد فراگیر در ادارات و جامعه هستند و دل پاک، مطهر و مبارک آقا!!! نیز از دست مسؤولین خون است و با انتخابات مجلس هفتم، قوه‎ی مقننه در اختیار حزب‎الله قرار گرفت و چنانچه ریاست جمهوری و پیرو آن قوه ی مجریه نیز در اختیار حزب‎الله قرار گیرد، حکومت حزب الله بر همه ی قوای کشور کامل و ایران بهشت خواهد شد،
٢- پیروزی آتی مردم ایران: اکنون آقای احمدی نژاد، به عنوان آئینه ی تمام قد نمایایگر آرمانهای نظام و نامزد آقای خامنه‎ای از دیدگاه مردم، بر آقای رفسنجانی، به عنوان آئینه ی تمام قد نشان دهنده‎ی عملکرد نظام در طول مدت ٢٦ سال گذشته، پیروز شده و اگر تا به حال در نظر طرفداران آقای خامنه ای و جمهوری اسلامی، چهره‎ی واقعی ایشان و حکومت اسلامی پنهان بودند، با انتخاب احمدی نژاد اکنون دیگر همه‎ی بهانه‎ها و پرده‎ها به کنار رفته و آنان به صورت عریان به صحنه‎ی آزمایش به وسیله‎ی طرفدارانشان و سایر مردم ایران آمده‎اند. نگارنده اگرچه بر این باور است که احمدی نژاد در تحقق شعارهای اصلاح اقتصادی و مدیریتی (نه ساختار غیردموکراتیک) نظام و از بین فقر اقتصادی جامعه و مبارزه با ابتذال فرهنگی و تحدید بیشتر آزادیهای سیاسی پیروز نخواهد شد، چند گزینه‎ی زیر را برای آقای احمدی نژاد، از نقطه نظر پیروزی یا شکست در برنامه‎های بالا، فرض کرده و اثر آنها را در پیروزی مردم ایران مورد بررسی قرار می‎دهد.
٢-١- در تحقق هم شعارهای اصلاح اقتصادی و مدیریتی (نه ساختار غیردموکراتیک) نظام و از بین بردن فقر اقتصادی جامعه و هم شعارهای فرهنگی و تحدید بیشتر آزادیهای سیاسی پیروز خواهد شد. از اصلاح اقتصادی و مدیریتی (نه ساختار غیردموکراتیک) نظام و از بین رفتن فقر اقتصادی جامعه، اکثریت مردم محروم کشورمان بهره‎مند خواهند شد که این آرزوی هر ایرانی است و یک پیروزی بزرگ برای مردم ما به حساب می‎آید. از نظر تحقق شعارهای فرهنگی و تحدید بیشتر آزادیهای سیاسی، بر این باورم که زمان سختگیریهای زیاد گذشته است و با انتخاب احمدی نژاد، جای نگرانی زیاد برای آزادیخواهان، ماهواره‎داران، دوست دختر و دوست پسرداران و خانمهای کم‎حجاب نیست. احتمال دارد که در ابتدا، برای دلخوشی روحانیون راستگرای قم و حزب‎اللهی‎ها، مقداری سختگیریهای خیابانی و جداسازی خانمها و آقایان در برخی اماکن عمومی صورت گیرد و آزادیهای سیاسی مقداری محدودتر شود؛ اما، جداسازیهای جنسیتی باعث بروز مشکلاتی برای مردم خواهد شد و مأمورین حکومتی مانند تجربه های مقطعی سختگیریهای گذشته برای برخورد با جوانان و جمع‎آوری ماهواره‎ها، حریف مردم نخواهند شد و کارهای استبدادی و طالبانی حکومت، بیش از گذشته آن را در معرض فشارهای کشورهای دیگر و مجامع حقوق بشری قرار داده و آبرویش را خواهد برد؛ بنابراین، اینگونه سختگیریها ممکن است برای دلخوشی طرفداران حکومت در مقاطعی کوتاه به اجرا درآیند، ولی، پیش نخواهند رفت و این تبها نیز مانند تبهای مقطعی گذشته پس از مدتی فرو خواهند نشست؛
٢-٢- در تحقق شعارهای اصلاح اقتصادی و مدیریتی (نه ساختار غیردموکراتیک) نظام و از بین بردن فقر اقتصادی جامعه پیروز شده، لیکن در اجرای شعارهای فرهنگی و تحدید بیشتر آزادیهای سیاسی شکست خواهد خورد. در این صورت اکثریت مردم ایران از اقدامات پیروز شده سود خواهند برد و راستگرایان براحتی قادر خواهند بود که اقلیت حزب‎اللهی‎های چشم و گوش بسته مقلد و مطیع ناراحت از برخی ناکاستی های فرهنگی، را از نظر مذهبی توجیه نمایند؛
٢-٣- در تحقق شعارهای اصلاح اقتصادی و مدیریتی (نه ساختار غیردموکراتیک) نظام و از بین بردن فقر اقتصادی جامعه پیروز نشده، ولی در تحقق شعارهای فرهنگی و تحدید بیشتر آزادیهای سیاسی پیروز خواهد شد. به دلایلی که در بند ١-٢ آمد، احمدی نژاد نخواهد توانست شعارهای فرهنگی و تحدید بیشتر آزادیهای سیاسی را محقق کند؛ با این حال، به فرض محال تحقق آنها، این کارها اگرچه در کوتاه مدت ممکن است دلخوشی راستگرایان شکم سیر را فراهم آورد؛ اما، عدم تحقق شعارهای اصلاح اقتصادی و مدیریتی (نه ساختار غیردموکراتیک) نظام و از بین بردن فقر اقتصادی جامعه، با وجود بودن تمام قوای قضائیه، مقننه و مجریه در دست راستگرایان، موجب خواهد شد که بهانه از دست راستگرایان در آید و اعتبار آقای خامنه‎ای و جمهوری اسلامی، حتی در میان طرفداران عادی‎شان، که روز بروز بیشتر زیر بار سنگین فقر له می شوند، کم شود و در نتیجه از سوی آنان مورد تهدید قرار گیرند که این به نفع جنبش آزادیخواهی مردم ایران تمام خواهد شد؛

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

٢-٤- در تحقق هم شعارهای اصلاح اقتصادی و مدیریتی (نه ساختار غیردموکراتیک) نظام و از بین بردن فقر اقتصادی جامعه و هم شعارهای فرهنگی و تحدید بیشتر آزادیهای سیاسی شکست خواهد خورد. به نظر نگارنده، وقوع این حالت، محتملترین حالت بین چهار حالت فرضی است، زیرا، به دلیل وجود سرنخهای اقتصاد ایران در دست مافیاهای اقتصادی و قدرت کم رئیس جمهور در رژیم ایران، تحقق شعارهای اصلاح اقتصادی و مدیریتی (نه ساختار غیردموکراتیک) نظام و ازبین بردن فقر اقتصادی جامعه تعلیق به محال است و تحقق شعارهای فرهنگی و تحدید بیشتر آزادیهای سیاسی نیز به دلایلی که در بند ١-٢ نوشته شد، ناممکن به نظر می‎رسد. در این صورت، به دلیل فشار فقر روی طرفداران خامنه‎ای و جمهوری اسلامی، ریزش این نیروها روزافزون شده و توجیه‎های مذهبی عدم تحقق شعارهای فرهنگی از سوی راستگرایان، آنان را قانع نخواهد کرد؛ بنابراین، همه‎ی مردم ایران در جنبش آزادیخواهی بر علیه آقای خامنه‎ای و جمهوری اسلامی وارد خواهند شد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/25260

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'انتخابات اخیر، تأیید مخالفین جمهوری اسلامی؛ پیروزی یا شکست آتی آقای احمدی نژاد، پیروزی آتی مردم ایران، اکبر زرگر' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005