پنجشنبه 17 آذر 1384

بازيکنان ايران دوست دارند با چه تيمی در جام جهانی فوتبال همگروه باشند؟ حرف های رضايی، هاشميان، نصرتی و نيکبعت، ايران ورزشی

رحمان رضايی:

دوست دارم به ايتاليا بخوريم

ايران ورزشى- مثل خيلى از لژيونرها و بازيكنان ديگر او هم از جمله كسانى است كه هر روز از طريق اينترنت خبرهايش را «آپ تو ديت» مى كند. رحمان رضايى اطلاعات فوتبالى خوبى دارد و حتى مى داند قرعه كشى جام جهانى فرداشب برگزار مى شود، برعكس بعضى از ملى پوشان!
گفتى قرعه كشى كى انجام مى شود؟
< جمعه شب
در كجا؟
< شهر لايپزيك آلمان
چه ساعتى؟
< شب. دقيقاً نمى دانم.
دوست دارى با چه تيم هايى همگروه شويم؟
< به هر صورت با تيم هاى اروپايى، آفريقايى و امريكايى در يك گروه مى افتيم.
كى به اين نتيجه رسيدى!
< (مى خندد)
نگفتى با چه تيم هايى همگروه شويم بهتر است؟
< اصلاً هيچ فرقى نمى كند. مطمئناً همه تيم ها قوى هستند و الكى به جام جهانى صعود نكرده اند. مهم اين است كه به فكر درست كردن تيم مان باشيم. يعنى تا فرصت است نقطه ضعف هايمان را از بين ببريم.
سؤال اصلى را جواب ندادى.
< گفتم فرقى نمى كند. مثلاً انگليس، برزيل و تيم هايى كه در سيد يك هستند همه قدرتمندند. حالا چه فرقى مى كند با فلان تيم باشيم يا تيم ديگرى.
اما سيد ۲ و ۳ اين شرايط را ندارند.
< نمى توانم حدس بزنم اما خدا كند درگروه نسبتاً آسان ترى بيفتيم.
راستى دوست دارى در جام جهانى مقابل چه تيمى بازى كنى؟
< (كمى مكث) دوست دارم با ايتاليا بازى كنيم. آخرش از ما حرف كشدى ها! (خنده)
پس سرگروه شد ايتاليا. از سيد ۲ و ۳ با چه تيم هايى بازى كنيم!
< ول كن ديگر. همان يكى كافى بود.
-------------------------------------

هاشميان:

حدس مى زنم با ايتاليا و سوئد همگروه شويم


ايران ورزشى- تا ساعاتى ديگر قرعه كشى جام جهانى انجام مى شود و تيم ملى كشورمان كه در سيد چهار قرار گرفته، حريفانش را مى شناسد. به نظرتان ملى پوشان تا چه اندازه از مراسم قرعه كشى خبر دارند و ترجيح مى دهند با چه تيمى همگروه باشند؟ وحيد هاشميان روز گذشته به سؤال هاى كوتاه خبرنگار ايران ورزشى در اين باره پاسخ داده است.

مى دانى مراسم قرعه كشى جام جهانى چه روزى انجام مى شود؟
< خب اينكه معلوم است، فردا شب در لايپزيك.
دوست دارى با چه تيم هايى همگروه باشيم؟
< اينجورى كه سيدبندى مشخص كرده، احتمالاً با يك تيم اروپايى، يك تيم از امريكاى جنوبى و يك تيم از آفريقا كه همه تيم هاى قدرتمندى هستند.
خودت دوست دارى با چه تيم هايى همگروه باشيم؟
< نمى دانم، شايد ايتاليا، سوئد و آنگولا. البته حدس مى زنم.
مى دانى چه تيم هايى در سيد چهار هستند؟
< آره، ايران، ژاپن، كره، امريكا و چند تا تيم ديگر.
------------------------------

نصرتى:

كاش با برزيل همگروه شويم


ايران ورزشى- محمد نصرتى مدافع ملى پوش پاس، كلاً آدم طنزى است اما بعضى وقت ها حرف هاى جدى اش هم باعث خنده مى شود. مثلاً او با اطمينان مى گويد: «قرعه كشى جام جهانى ۲۸ آذر انجام مى شود.» و بعد با جديت مى گويد: «تو اشتباه مى كنى» باور نداريد، مصاحبه اش را بخوانيد …
قرعه كشى جام جهانى كى برگزار مى شود؟
< ۲۸ آذر.
يعنى كى؟
< ۱۲-۱۰ روز ديگر.
مطمئنى؟
< شنيدم كه ۲۸ آذر انجام مى شود.
شنيده اى؟
< بله، بچه ها گفتند ۱۲-۱۰ روز ديگر.
اما مراسم فردا شب برگزار مى شود!
< مطمئنى؟ فكر كنم اشتباه مى كنى ها!
نخير. محمد دادكان و برانكو هم به آلمان رفته اند.
< خدايى! يك موقع اين حرف ها را ننويسى ها.
تو بازيكن تيم ملى هستى، نمى دانى. آدم تعجب مى كند.
< خب، ديگر. خبر اشتباه داده بودند.
بگذريم. در چه سيدى هستيم؟
< سيد چهار.
با چه تيم هايى؟
< عربستان، ژاپن، كره، امريكا، توگو و صربستان.
توگو نيست.
< گروه بندى را ندارم. خودت بنويس.
خبرش را كى شنيدى؟
< پريشب! (دوشنبه)
بابا سيدبندى سه شنبه بود!
< شرمنده. حواسم نبود!
حالا دوست دارى با چه تيم هايى همگروه شويم.
< بنويس سرگروهمان برزيل شود.
مطمئنى؟
< هميشه دوست داشتم يك روز با برزيل بازى كنيم. حريف هاى بعدى هم توگو و سوييس باشند.
چه عجب درست گفتى.
< الان ليست را پيدا كردم! روزنامه خودتان نوشته.
پيش بينى ات از جام جهانى چيست؟
< مطمئن باشيد اگر درست برنامه ريزى شود، تيم ملى بهترين بازيهاى تاريخ اش را انجام مى دهد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


نيكبخت:

دوست دارم با فرانسه بازى كنيم


ايران ورزشى - عليرضا واحدى نيكبخت شايد يكى از مسافران جام جهانى باشد. او دوست دارد هرچه زودتر تكليف گروه بندى هاى جام جهانى مشخص شود.

مى دانى قرعه كشى جام جهانى كى برگزار مى شود؟
< مگر مى شود ندانم. تيم ملى به جام جهانى صعود كرده. من هم مثل بقيه بچه هاى تيم ملى جمعه شب مراسم قرعه كشى جام جهانى را نگاه مى كنم. بالاخره دوست دارم بدانم در كدام گروه بازى مى كنيم.
دوست دارى تيم ملى با چه تيم هايى هم گروه شود؟
< براى من فرقى نمى كند. تيم ملى به جام جهانى صعود كرده. به نظر من ايران در هر گروه كه بيفتد بايد خودش را نشان بدهد. حالا با برزيل بازى كنيم يا با فرانسه فرقى نمى كند. همه تيم هايى كه به جام جهانى صعود كرده اند خوب و يكدست هستند.
ايران در سيد D افتاده.
< بله. من هم شنيدم.
دوست داشتى تيم ملى در كدام سيد مى افتاد؟
< فرقى نمى كند اما نظر شخصى من اين است اگر ايران در سيد C مى افتاد بهتر بود. البته فرقى نمى كند.
چرا سيد C؟
< همين طورى، باور كنيد. سيدها مگر فرق هم مى كند. حالا ما جزو هر سيد باشيم فرقى نمى كند.
دوست دارى مقابل كدام تيم ها بازى كنى؟
< به نظر من اگر ايران با فرانسه بازى كند، بازى رؤيايى مى شود. من خودم دوست دارم در جام جهانى مقابل فرانسوى ها بازى كنم.
فكر مى كنى به تيم ملى دعوت مى شوى؟
< نمى دانم. باور كنيد هنوز چيزى مشخص نيست اما اين آرزوى من است كه با تيم ملى در جام جهانى بازى كنم و با تلاش زياد به دور بعدى صعود كنيم.

Copyright: gooya.com 2016