پنجشنبه 19 اردیبهشت 1387

تداوم اعتراضات دانشجويان دانشکده های فنی در تهران (با عکس و فيلم)، اميرکبير

خبرنامه اميرکبير: اعتراضات گسترده دانشجويان دانشکده های شريعتی، وليعصر و شمسی پور که از روز دوشنبه آغاز شده است، با همراهی دانشجويان دانشکده انقلاب وارد سومين روز خود شد. گسترش اعتراضات دانشجويان به خيابانهای اطراف اين دانشکده ها باعث واکنش نيروهای انتطامی شده و روز گذشته در مواردی از باتوم برای متفرق کردن دانشجويان استفاده شده است.

به گزارش خبرنامه اميرکيبر، دانشجويان دانشکده شريعتی روز گذشته با تجمع در مقابل فاز ۱ دانشکده در ساعت ۸ صبح آماده حرکت به سمت سازمان بازرسی کل کشور بودند که خانم علی جانی، رييس انيستيتو فنی، ضمن تهديد دانشجويان به کسر نمره درسی، خواستار بازگشت دانشجويان معترض به کلاسهای درس شد. با اين وجود دانشجويان دانشکده های شريعتی، وليعصر و انقلاب از ساعت ۹ در مقابل سازمان بازرسی کل کشور تجمع کرده و خواستار پاسخگويی مسئولين در مورد طرح های جديد تصويب شده در مورد دانشکده های فنی شدند.

در حاليکه دانشجويان دانشکده شمسی پور نيز قصد حرکت به سمت سازمان بازرسی و پيوستن به ديگر دانشجويان را داشتند، نيروی انتظامی و گارد ويژه با مداخله و استفاده از باتوم مانع حرکت دانشجويان شده و درهای خروجی دانشکده را بستند که اين کار باعث خشم بيشتر دانشجويان شد. نجاتی، رئيس دانشکده و حسينی سرپرست اداره کل مدارس عالی فنی ‌و حرفه‌ای کشور نيز با حضور در جمع دانشجويان سعی در آرام کردن دانشجويان معترض داشتند.

در ساعت ۱۱:۳۰ دانشجويان متحصن در مقابل سازمان بازرسی که در محاصره دانشکده شمسی پور توسط نيروی انتظامی مطلع شدند، به سمت اين دانشکده حرکت کردند. دانشجويان با حضور در مقابل دانشکده محاصره شده توسط نيروی انتظامی، شعارهايی مانند “نرده ها رو باز کنيد، دانشجو ازاد کنيد”، “شريعتی، شمسی پور، اتحاد اتحاد”، ” دانشجو دانشگاه می خواهد”، “مدرک معتبر حق مسلم ماست” و ” دانشجو می ميرد ذلت نمی پذيرد” سر دادند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

همچنين يکی از دانشجويان متحصن به خبرنامه اميرکبير گفت: “اتوبوسهايی را برای انتقال و متفرق کردن دانشجويان به محل اعتراضات دانشجويان آورده بودند که مسئولين مرتبا از دانشجويان می خواستند سوار اين اتوبوسها شده و محل را ترک نمايند.” با توجه به گسترش اين اعتراضات به خيابانهای اطراف اين دانشکده ها، بسياری از مردم در حال عبور از اين مناطق نيز از دانشجويان متحصن حمايت کردند.

لازم به يادآوری است دانشجويان اين دانشکده ها به سياستهای وزارت علوم مبنی بر تغيير ساختار علمی اين دانشکده ها و تبديل آنها به آموزشکده معترض هستند.


[فيلم اعتراض دانشجويان دانشکده های فنی در مقابل وزارت علوم را با کليک اين جا ببينيد]

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تداوم اعتراضات دانشجويان دانشکده های فنی در تهران (با عکس و فيلم)، اميرکبير' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016