Tuesday, May 2, 2017

صفحه نخست » شادی سرداران در عروسی

جواد شرفی در فروردین سال 1362 در عملیات والفجر یک در منطقه فکه و شرهانی جانباز و قطع نخاع شد. او شب گذشته طی مراسمی ازدواج کرد. تعدادی از سرداران در این مراسم حضور داشتند.

c7c7c7666.jpg
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com