Thursday, May 4, 2017

صفحه نخست » شش پرده از زندگی محمدرضا لطفی

۱۲ اردیبهشت ۹۶ مصادف است با سومین سالگرد درگذشت استاد بی بدیل تارنوازی ایران، محمدرضا لطفی. هفدانگ کارنامه هنری این هنرمند را در شش پرده روایت کرده است:
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com