Tuesday, Jul 11, 2017

صفحه نخست » حرکت نمادین امامان فرانسه برای مقابله با تروریسم

یورونیوز - نزدیک به ۳۰ تن از امامان جماعت و خطیبان مساجد و شهرهای فرانسه در اعتراض به تروریسمی که بنام اسلام جان بسیاری را در جهان و اروپا گرفته است در شهرهای مهم اروپایی قربانی تروریسم دست به راهپمیایی زده اند. خبرنگار یورونیوز در بروکسل که سال گذشته یکی از اصلی ترین قربانیان تروریسم در قاره سبز بود با یکی از برجسته ترین مقامات جامعه مسلمانان فرانسه گفتگو کرد.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com