Saturday, Jul 15, 2017

صفحه نخست » هیهات، رضا مقصدی

Reza_Maghsadi.jpgاین چیست که در شبانِ من جاری‌ست؟
آوای تو؟
یا صدای نیلوفر؟

با هرچه زُلال
از تو می‌گویم.
با پیرهنِ سپیده
از شبنم.

maghsadi_shabam.jpg

ای شعرِ شبانه‌های شوریده!

آواز تو در کدام گل پژمرد؟
در باغ
پرنده، پر نمی‌گیرد.

این، آتش ِ آشیانه‌ی من نیست
این، شعله‌ی توست در سخن

در من.

من، بی تو شبم درونِ آیینه
من ، بی تو سکوتِ واژه‌ای گلرنگ.

هیهات
چه دور مانده‌ام
هیهات.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com