Saturday, Oct 14, 2017

صفحه نخست » فروش لوازم خانگی حجیم در فرودگاهها ممنوع شد

0126B64F-AF0A-45CB-BB8E-1CDAB54C43DE.jpegبر اساس بخشنامه گمرک، فروشگاههای آزاد فاقد قرارداد با گمرک ایران از دریافت هرگونه خدمات منع شده و فروش لوازم خانگی حجیم در فرودگاهها ممنوع شد. به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ بر اساس بخشنامه‌ گمرک ایران در خصوص ساماندهی وضعیت فعالیت فروشگاه های آزاد در مبادی مرزی و فرودگاه‌های کشور، شرایط برای فعالیت فروشگاه های آزاد بدون هماهنگی با گمرک محدود شد. با توجه به بندهای مواد 92 تا 94 ق.ا.گ و 161تا 168 آیین نامه اجرایی آن و نیز لزوم ساماندهی وضعیت فعالیت فروشگاههای آزاد مستقر در مبادی مرزی و فرودگاههای کشور در چارچوب قوانین مربوطه رعایت موارد زیر مورد تاکید قرار می‌گیرد. 1-انجام دقیق تشریفات امور گمرکی کالای وارده و خارجه به فروشگاهای آزاد بر اساس مواد مورد اشاره در قانون امور گمرکی با استفاده از ظرفیتهای موجود در سامانه جامع گمرکی 2-اجرای دقیق دستور العمل مرکز واردات مبنی بر وحدت رویه در نحوه فعالیت فروشگاههای آزاد و چگونگی ورود و نوع کالا به آنها. 3- از هرگونه خدمات به فروشگاههای آزاد فاقد قرارداد با گمرک ایران خودداری شود. 4- تایید وضعیت و تمدید قرارداد موکول به ایفای تعهدات انجام نشده فروشگاههای آزاد است. 5-از ورود موقت و فروش لوازم خانگی حجیم که قبلا طی بخشنامه‌های مختلف به گمرکات اعلام شده در فروشگاههای مذکور خودداری گردد.پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com