Tuesday, Nov 7, 2017

صفحه نخست » محمد نوریزاد: تنها راه نجات ایران پاک کردن این سرزمین از حاکمان غیر ایرانی آن است

011xy2v4431_small.jpgمحمد نوریزاد در ۴۵مین تحلیل هفتگی از شبکه جهانی «دُرّ تی وی»، به بحران ناشی از شلیک موشک به ریاض عربستان توسط حوثیهای وابسته به حکومت ایران پرداخت و با بیان این که «مگر میشود ردی از حکومت ایران در شلیک موشک به ریاض عربستان مشاهده نکرد!» گفت؛ دورنمایی که امروز جهانیان از ایرانیان دارند بسیار هراسناک است، آنان مردم ایران را مردمانی اسیر در چنگ دژخیمان خونخوار عمامه به سر و به دور از خردمندی می بینند.

محمد نوریزاد در بخش دیگری از این تحلیل گفت، جماعت حاکم بر ایران، این سرزمین را درست به سمتی می برند که شطرنج بازان ماهر در آمریکا و اسرائیل برایشان طراحی کرده اند و نتیجه ای جز کیش و مات شدن برایشان ندارد. محمد نوریزاد در ادامه افزود، ایران در آستانه محو شدن می باشد و تنها راه باقی مانده برای نجات این سرزمین، مبارزه با روحانیون غیر ایرانی و سرداران حاکم بر این اب و خاک است و هنگامی که ما سخن از مبارزه میگوییم منظورمان مبارزات مدنی و به دور از خشونت می باشد.

محمد نوریزاد در ۴۵مین تحلیل هفتگی از شبکه جهانی «دُرّ تی وی»، به بحران ناشی از شلیک موشک به ریاض عربستان توسط حوثیهای وابسته به حکومت ایران پرداخت و با بیان این که «مگر میشود ردی از حکومت ایران در شلیک موشک به ریاض عربستان مشاهده نکرد!» گفت؛ دورنمایی که امروز جهانیان از ایرانیان دارند بسیار هراسناک است، آنان مردم ایران را مردمانی اسیر در چنگ دژخیمان خونخوار عمامه به سر و به دور از خردمندی می بینند. محمد نوریزاد در بخش دیگری از این تحلیل گفت، جماعت حاکم بر ایران، این سرزمین را درست به سمتی می برند که شطرنج بازان ماهر در آمریکا و اسرائیل برایشان طراحی کرده اند و نتیجه ای جز کیش و مات شدن برایشان ندارد. محمد نوریزاد در ادامه افزود، ایران در آستانه محو شدن می باشد و تنها راه باقی مانده برای نجات این سرزمین، مبارزه با روحانیون غیر ایرانی و سرداران حاکم بر این اب و خاک است و هنگامی که ما سخن از مبارزه میگوییم منظورمان مبارزات مدنی و به دور از خشونت می باشد.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com