Friday, Dec 1, 2017

صفحه نخست » باید ببازی در مراسم تجلیل سازمان بسیج ورزشکاران، روی سکوی قهرمانی ایستاد!

علیرضا کریمی که با شکست عمدی از رقابت‌های کشتی زیر ٢٣ سال جهانی حذف شده بود، در مراسم تجلیل سازمان بسیج ورزشکاران، روی سکوی قهرمانی ایستاد.پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com