Sunday, Dec 3, 2017

صفحه نخست » تمجید پوری بنایی از فرح پهلوی

تمجید پوری بنایی از «شهبانو فرح پهلوی» برای حمایت‌هایش از مبتلایان به جذام: من همیشه مدیون آن بانوی بزرگوارم. از او آموختم که به هم‌نوع خودم خدمت کنم
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com