Thursday, Jan 11, 2018

صفحه نخست » پیامد تحلیل وارونه خامنه‌ای از خیزش مردم! علی کشتگر

Ali_Keshtgar.jpgهر ناظر امور ایران می‌داند که نه در اعتراضات مردمی سال ۸۸ و نه در جنبش اعتراضی گسترده دیماه ۹۶ مردم، سازمان مجاهدین که دیری است به یک فرقه فراموش شده و جدا از جامعه متحول ایران تبدیل شده، هیچ گونه نفوذ و تاثیری نداشته است.


اما چرا علی خامنه‌ای و آخوندها و فرماندهان برگماشته او همواره با خوشحالی و آب وتاب ادعاهای سراسر بی اساس و کاملا فرصت طلبانه‌ی این گروه را بزرگنمایی می‌کنند و در شبه تحلیل‌های کاملا وارونه از اعتراضات به حق مردم از آن بهره برداری تبلیغاتی می‌کنند؟


آقای خامنه‌ای در سخنان روز سه شنبه۱۸ دیماه در شهر قم گفت:
"یک راس این مثلث آمریکا و صهیونیسم بودند... راس دوم این مثلث یکی از دولتهای پولدار خلیج فارس است که هزینه این نقشه را تامین کرد و راس سوم نیز، پادوها بودند که مربوط به سازمان آدمکش منافقین هستند و از ماهها قبل آماده بودند. "حقیقت این است که آیت الله خامنه‌ای و اصحاب ولایت مطلقه به شدت به تبلیغات دروغین و فرصت طلبانه مجاهدین برای توجیه اقدامات و مقاصد سرکوبگرانه خود نیاز دارند. آقای خامنه‌ای و فرماندهان نظامی او سالها است که در برخورد با هر اعتراض به حق مردم با دشمن دشمن کردن و نیز بزرگنمایی ادعاهای به کلی بی اساس این گروه همواره کوشیده‌اند اعتراضات اصیل مردم را لوث و کشتار و سرکوب وحشیانه علیه معترضان را توجیه کنند. این فرقه نیز در هر برآمد اعتراضی مردم با اشاعه تبلیغات کاذب و نسبت دادن حرکت مردم به خود برای نهاد ولایت مطلقه و اصحاب سرکوب بهانه و خوراک تبلیغاتی تهیه می‌بیند.


با این همه مسئوولان جمهوری اسلامی و در راس آنها شخص آیت الله خامنه‌ای بهتر از هر کس می‌دانند که آنچه بقای ولایت مطلقه فقیه و حکومت دینی را در ایران به چالش کشیده کارنامه ۳۹ ساله جمهوری اسلامی و بیداری مردم است. مطالبات سه گانه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طبقات و گروههای اجتماعی که جلوه‌های آن را در رفتارها و کردارهای روزمره نسل‌های جوان ایران می‌توان دید هیچ ربطی نه به ادعاهای فلان فرقه دور افتاده از جامعه ایران که اتفاقا خود یک ماکت کوچک دیکتاتوری و خودکامگی است دارد و نه به توطئه‌های دشمن، این گونه ادعاهای فرصت طلبانه و یا توطئه‌های دشمنانه همواره وجود داشته و خواهند داشت.


آیت الله خامنه‌ای و همدستان ایشان زیرکانه ادعاهای گروه کوچکی که هیچ گونه خطری برای آنان ندارد و در نتیجه از آن هیچ ترسی ندارند را بزرگ جلوه می‌دهند تا بزرگی گناهان خود و دامنه نارضایتی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به خود را کوچک جلوه دهند و سرکوب و کشتار جوانان معترض را توجیه نمایند.


میرحسین موسوی در سال ۸۸ در نقد این رویکرد دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی گفت: شما برای توجیه سرکوب و کشتار عمدا یک جریان مرده را زنده می‌کنید تا از آن بهره برداری کنید (نقل به معنی). و اما جنبه دیگرتحلیل خامنه‌ای شقه کردن جامعه ایران به دو بخش ملت و ضد ملت است. او معترضان را ضد ملت و شرکت کنندگان در تظاهرات حکومتی را ملت خواند. خامنه‌ای با نسبت دادن اعتراضات به دشمن و سرکوب اعتراضات به خود مردم مسئوولیت سرکوب مستقیم اعتراضات را از خود سلب کرد و بر دوش ملت گذاشت و از این سخنان خود چنین نتیجه گرفت: "اینها حوادث معمولی نیست. اینها هیچ جای دنیا وجود ندارد. من این را از روی اطلاع عرض می‌کنم".


۲۸ سال خودکامگی آقای خامنه‌ای، ۲۸ سال بی قانونی و سرکوب آزادی اندیشه سیاسی و انتقاد، جامعه ایران را دچار بحران‌های چندگانه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کرده است. خاستگاه خیزش اعتراضی مردم، بیکاری، بی آیندگی، فساد، رانت خواری، تخریب زیست محیطی، بر باد دادن ثروت‌های ملی ایران در جنگهای نیابتی و تحمیل فقر و بدبختی به اکثریت عظیم مردم است. حکومتی که به جای نگاه به کارنامه خود، خیزش‌های اعتراضی مردم را به دشمن و عوامل فرعی نسبت می‌دهد و از زیر بار مسئوولیت فرار می‌کند محکوم به نابودی است.


سخنان امروز خامنه‌ای یکبار دیگر نشان داد که او هیچ پاسخی جز سرکوب برای خواسته‌های و پرسشهای جامعه ایران در چنته ندارد. همزمان با سخنرانی او در قم خبر تکرار فجایع کهریزک، به قتل رسیدن و یا کشته شدن سه تن از بازداشت شدگان روزهای اخیر و بی خبری از آنچه در پشت دیوارهای زندانها بر بیش از دو هزار تن از جدید ترین زندانیان سیاسی ایران می‌گذرد، مهمترین اخبار شبکه‌های اجتماعی است. دشمن دشمن کردن و تحلیل‌های وارونه آقای خامنه‌ای هیچ نتیجه‌ای ندارد مگر تعمیق شکاف میان مردم و حاکمیت و بستر سازی خیزش‌ها و اعتراضات بزرگتر در چشم انداز نه چندان دور.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com