Tuesday, Jan 16, 2018

صفحه نخست » سارو قهرمانی در پارلمان اروپا

یک نماینده از پارلمان اروپا: ساروها به خیابانها آمدند و سارو یکی از آن‌ها بود که زیر شکنجه کشته شد

12220.jpg
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com