Friday, Feb 2, 2018

صفحه نخست » سیدعلی خامنه ای خفت را گرفت و دیگر ول نکرد! ف. م. سخن

fms_020218.jpgخیلی ها می گویند اگر در زمان شاه، خواندن کتاب های خمینی آزاد بود و حکومت شاه نوشته های او را میان مردم پخش می کرد و می گفت که آی مردم! این آقا، چنین حکومتی می خواهد در ایران پیاده کند، کسی سراغ خمینی و آخوندها نمی رفت و مملکت ما الان سوییس شده بود!

البته چون شاه، نه خمینی و نه بزرگ تر از او را آدم حساب نمی کرد، دلیلی نداشت که بخواهد کتاب او را به مردم بشناساند. ضمن این که جناب امام در یک دوره ی یک ساله، به شکلی ناگهانی از فرش به عرش کشیده شد، طوری که حتی خود او از این پرواز آسمانی تعجب کرده بود.

بگذریم. می خواهم در اینجا بگویم برای نیفتادن حکومت به دست آخوندها نیازی به خواندن کتاب های سخت مثل حکومت اسلامی و توضیح المسائل و مطالعه ی رساله در باب چگونگی انجام غسل جنابت و پاک کردن عورت و مقعد از بول و غائط نبود؛ فقط کافی بود برخی از رفتار ها و گفتارهای «آخوندی» به صورت نمایشنامه اجرا می شد تا مردم بدانند که این موجودات چگونه موجوداتی هستند. این کار را البته هنرمندانی مثل ارحام صدر و نصرت الله کریمی انجام دادند ولی مردم فکر می کردند که این ها کمدی است و کسی نمی تواند در واقعیت، کاراکتر مشابه کاراکترهای نمایشنامه و فیلم این دو هنرمند داشته باشد.

باری، امروز ویدئویی از سید علی خامنه ای منتشر شد که گفتار او را در جمع طلاب در زمان انتخاب شدن اش به عنوان رهبر جمهوری اسلامی نشان می دهد. او که خوب می داند در سلسله مراتب آخوندی جایگاهی ندارد در سخنان اش کمی اظهار فروتنی می کند و می گوید که من البته شایسته مقام رهبری نیستم ولی اگر رییس جمهوری چیزی شوم می توانم از عهده ی آن بر آیم! یعنی فروتنی در حد اعلا!

اما هیجان انگیز ترین قسمت سخنرانی سید علی آن جایی ست که می گوید:
خدا به پیغمبرش گفت محکم بچسب و او چسبید و من هم مثل او محکم چسبیدم!

از عادات آخوندی یکی هم همین «چسبیدن» است! چسبیدن مثل کنه یا شپش، که نمی آید نمی آید ولی وقتی می آید جدا کردن اش از بدن با کرام الکاتبین است! حال این کنه یا شپش به چیزی مثل یک کشور ثروتمند بچسبد البته که کندنش از آن عملی صعب و دشوار خواهد بود!

حالا کاری نداریم که سید علی خود را در آن سخنرانی در جایگاه پیغمبر می نشاند و فرموده ی خداوند به پیغمبر را فرموده ی خداوند به خود قلمداد می کند، ولی حقا باید سید علی را از این جهت که چسبید و بدجور هم چسبید مورد تشویق قرار داد.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com