Thursday, Jan 31, 2019

صفحه نخست » نیروی قدس به حوثی‌ها فرمان عملیات انتحاری داده

Houthi.jpgایران بریفینگ - روی آوردن حوثیها به عملیاتهای انتحاری به دلیل شکستهای پی در پی آنها در جبهه‌های جنگ و در مذاکرات سیاسی اخیر بوده است. کارشناسان امنیتی براین باورند که اقدامات انتقام جویانه حوثیها از شهروندان یمنی و نقض آشکار آنها از توافقات سوئد و همچنین جلوگیری آنها از برقراری صلح و به پایان رسیدن جنگ داخلی دقیقا در راستای سیاستهای مخرب جمهوری اسلامی ایران در منطقه است.

این فعالیتها و روشهای مخرب حوثیها به وضوح نشان می‌دهد که این جماعت اهداف و استراتژی معینی برای یمن و مردم این کشور ندارند و نقض آشکار آنها از توافقات انجام شده در سوئد نشانگر این مساله است که آنها تنها اجرا کننده دستورات تهران در یمن هستند.

نگرانیها زمانی آشکار شد که جامعه جهانی متوجه این مساله شده که سپاه پاسداران از حوثیها برای پیشبرد اهداف و سیاستهای آن در منطقه به ویژه انتقام از ایلات متحده آمریکا به دلیل تحریمهای اعمال شده علیه ایران و همچنین برای اعمال فشار علیه ائتلاف عربی به رهبری پادشاهی سعودی است.

در همین راستا، از اهداف نقض توافقات انجام شده در سوئد و ناکام کردن توافقات سیاسی در یمن همانا پنهان کردن اختلافات فی مابین کودتاچیان حوثی است. تا شاید بتوانند بحرانهای اقتصادی و مالی جماعت حوثی که به دلیل ضعف حمایتهای ایران به ویژه در ماههای اخیر بوده است، را جبران کنند.

در روزهای اخیر حوثیها دامنه عملیات نظامی و امنیتی خود را گسترش داده و بسیاری از مواد توافقنامه سوئد را نقض کرده‌اند. آنها بسیاری از مناطق را با موشک و خمباره مورد حمله قرار داده که پایگاههای نیروهای حکومتی از جمله اهدافی است که حوثیها به آنها حمله کرده‌اند.

حوثیها بسیاری از شخصیتهای سیاسی، سران و شیوخ قبایل را ربوده و شماری از آنها را نیز ترور کرده‌اند. کودتاچیان حوثی حملات رسانه‌ای خود را نیز علیه باتریک کامیرت، نماینده سازمان ملل افرایش داده و با عقب نشینی آنهم زیر نظر سازمان ملل مخالفت کرده و جالب اینجاست که آنها در جبهه‌های جنگ از کودکان نیز استفاده می‌کنند.

حوثیها مراکز و مؤسسات آموزشی و بهداشتی را به پایگاه‌های آموزشی نظامی تبدیل کرده‌اند. رویکرد حوثیها در فریب دانش آموزان و دانشجویان و جذب آنها و در نتیجه ارسال کودکان و جوانان به جبهات جنگ دقیقا مانند داعش عمل می‌کنند.

به هرحال، مساله‌ای که بسیار خطرناک به نظر می‌رسد این است که حوثیها به دلیل شکستهای پی در پی و همچنین به دلیل فرار نیروها از جبهات جنگ و عدم توانایی جماعت حوثی در تامین حقوق ماهیانه عناصر خود به جذب کودکان و ارسال آنها به میدانهای جنگ آنهم با زور روی آورده است. همچنین، گزارشها حاکی است که حوثیها اخیر به طبقات فقیر مردم یمن روی آورده تا نقص نیروی خود را جبران کند. در این بین، در گزارشها آمده است که ۵۰۰ تن از مستضعفان و فقرا را به زور راهی جبهات جنگ کرده است که یقینا به دستور تهران بوده است.

در واقع، گزارشهای رسیده از یمن دال بر این مساله است که اقدامات اخیر حوثی‌ها ناشی از ضعف و شکستهای پی در پی آنها بوده است. بدون شک حملات انتحاری اخیر جماعت حوثی به دستور مقامات جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران و نیروی قدس بوده است.Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy