Thursday, Jun 13, 2019

صفحه نخست » آیا جمعیت ایران ۱۴ نفر است! آرش فضیلت

Arash_Fazilat.jpgترس، مماشات، امنیت شغلی، مصالح جناحی، منافع اقتصادی، خود زرنگ پنداری، توهم توطئه، مسئولیت گریزی، بیگانگی اجتماعی یا فروپاشی اخلاقی، کدامیک!

آیا خواست هایی که این ۱۴ انسان بی باک و شریف در بیانیه‌شان خطاب به مردم ایران طرح کرده‌اند، دغدغه مختص آن هاست!

آیا گناه کبیره این افراد این است که جوهر قلم‌شان به رنگین کمان قرمز و سبز و بنفش و فیروزه‌ای و... مزین نیست! یا فراموش کرده‌اند از فلان سازمان، جبهه و جریان و شورا یاد کنند تا کار و کاسبی برخی از رونق نیفتد!

کجایند دوره گردهای رسانه‌ای، سخنوران، فعالان حقوق بشری، جایزه بگیرها، فعالان ضد جنگ، روزنامه نگاران مستقل، علامه‌های روشنفکر و همه چیز دان‌ها، راستی از هنرمندان وطن پرست چه خبر!

در انتظار معجزه نشسته‌اند یا زمان ظهورشان فرا نرسیده!

سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی
به عمل کار برآید به سخندانی نیست

آرش فضیلتCopyright© 1998 - 2022 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy