Tuesday, Jun 18, 2019

صفحه نخست » بیانیه ۱۴ نفر، بیان خواست یک ملت است، کوروش گلنام

Kourosh_Golnam.jpg۱ ـ بیش از هر سخنی، باید گفت این بیانیه‌ای است دلیرانه که در تاریخ ایران بیاد ماندنی خواهد شد. بیاد ماندنی و تاریخی همآنگونه که مبارزه زنان دلاور ایران در برابر چهل سال زورگویی حکومت آخوندی با اندیشه‌های واپس گرایانه، تاریخی شده است و نام تنی چند از آنان اینک در جهان به سمبل پایداری و ایستادگی در برابر زورگویان و اندیشه‌های واپس گرای اسلامی، مبدل شده است. دیدیم که بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر از ۲۰۰ کشور جهان بیانیه پشتیبانی و خواست آزادی نسرین ستوده از سوی عفو بین الملل را امضا کرده‌اند.

۲ ـ بیانیه ۱۴ نفر، بی توجه به حاشیه سازی حاشیه پردازان حرفه‌ای و بیشتر نیز در برون مرز، دو پیام اساسی دارد که پیام و خواست یک ملت است:

الف ـ استعفای خامنه‌ای که در شرایط ویژه ایران و امضا کنندگان بیانیه، نمی‌توانست به گونه‌ای دیگر گفته شود. مفهوم پیام نخست بیانیه این است: آقا ویرانی را به حد کمال رساندی، برو دست از سر این مردمِ بردار! مردمی که گرفتارِ توهم‌ها و خیال پردازی هایِ ویرانگر تو و مافیاهای وابسته در دولت پنهانت شده‌اند!

ب ـ و پیام روشن دیگربیانیه که نفی بنیاد ابن حکومت است، نیاز به یک قانون اساسی تازه است. پیام به زبانی ساده و همه فهم می‌گوید: ما این قانون اساسی را نمی‌خواهیم. باید کارشناسانی میهن دوست و وارد به قانون، قانون اساسی تازه‌ای تهیه کرده و به رای مردم بگذارند. قانونی سکولار. قانونی بر مبنای حقوق بشر جهانی، استوار بر حق انسانی و شهر وندی همه مردم ایران، با هر باور و از هر قومی، با برخورداری از حق گزینش و گزیده شدن از همه لایه‌های اجتماعی و از پایین ترین تا بالاترین مقام‌های دولتی، که شایسته سالاری اساس آن را تشکیل دهد.

***

راه باز و جاده دراز

باید امید اندکی داشت که در وضعیت بسیار خطرناک امروز که خیالبافی هایِ بدون پشتوانه آخوند خامنه‌ای و سرداران سرسپرده با دست زدن به دیوانگی هایی چون آسیب رسانی به کشتی‌ها و افزایش تنش در منطقه ایران را به سوی جنگی می‌برند که پیامدهای وحشتناکی برای مردم ما خواهد داشت، چند تنی خردمندانه بتوانند تلنگری بر مغز رهبر مقدس ولی تو خالی وارد کنند. به او بگویند: آقا، جنابعالی، خاندان محترم و دیگر سران مافیا، اگر می‌خواهید خودکشی بفرمایید، به تکرار می‌گوییم: "راه باز و جاده دراز! " یمن و فلسطین بسیار نزدیک است و جنابعالی هم که در "شهادت طلبی" شهره‌اید، بفرمایید با خاندان محترم و سرسپردگان آستانِ مقدس، تشریف ببرید و شهید راه اندیشه هایِ خام خود شوید، چرا می‌خواهید حمام خون در ایران براه انداخته و همه چیز را با خود نابود کنید؟

ولی خود را فریب ندهیم

ولی نه نگارنده و نه دیگران، نمی‌توانیم خود را فریب بدهیم چون"نرود میخ آهنین در سنگ"! علی خامنه‌ای و باندهای مافیایی وابسته چنان در منجلاب فساد و تباهی ناشی از قدرت نا پاسخ گو، فرو رفته‌اند که از آینده خود بیمناک بوده و راه برون رفتی جز دامن زدن به بحران و تبهکاری بیشتر نمی‌بینند.

این بیانیه راهی درست و مسالمت جویانه و بدون خونریزی در برابر خامنه‌ای و باندهای وابسته قرار داده است. سودش به حال آنان این است که می‌توانند به شکلی آرام کنار رفته و در برابر ویرانی‌ها که ببار آورده‌اند، به شکلی انسانی و قانونی محاکمه شده و از خود دفاع کنند. سودش به حال مردم هم این است که نخست سایه شوم جنگ ویرانگری را از آنان دور نموده، از آشوب، کینه جویی و انتقام جویی نیز جلوگرفته و جامعه را با کوشش و تلاش همه مردمِ خسته از این همه بیداد، به سوی آرامش و بازسازیِ آسیب هایِ هولناکی که این حکومت در همه زمینه‌ها بر مردم وارد نموده است، رهنمون خواهد شد.

پیوستن به امضا کنندگان بیانیه، ایجاد دیوار دفاعی!

تنها راه پیش برد این هدف ملی، پیوستن و پشتیبانی از بیانیه این ۱۴ مبارز گرامی درون ایران، با هر باور و اندیشه‌ای که دارند، است. از سوی دیگر پیوستن میلیونی به این خواست، دیوار و سپر محکمی پیرامون آنان به وجود آورده و کار حکومت برای سرکوب این مبارزان را دشوار می‌کند. روز کار کوشندگان در دنیای مجازی است که در این باره کارزار بزرگی براه اندازند. زمان را نمی‌باید از دست داد. بیانیه ۱۴ نفر، بیان خواست یک ملت است.Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy