Wednesday, Sep 11, 2019

صفحه نخست » خبر ویژه: احتمال عزل سخنگوی متملق قوه قضاییه

esmaeili.jpgبعد از انتشار توییت اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، گویا «روند برکناری او» سرعت گرفته است.
اسماعیلی که از متهمان حلقه‌ی فساد قضایی است، ظاهراً قرار بود تا تکمیل تحقیقات پنهانی در مورد او، بر مسند سخنگویی باقی بماند.
او در بایگانی کردن پرونده‌ی شکایت از قاری مشهور قرآن و در یورش گارد ویژه به بند سیاسی ۳۵۰ اوین هم از سوی فعالان سیاسی و مدنی مورد انتقاد قرار دارد. اما عوامل عزل او به این دو مورد ارتباطی ندارند.

بعد از آنکه مدیر کیهان در تملقی آشکار، صفت کوروش ذوالقرنین را به آقای ابراهیم رئیسی داد، روز شنبه سخنگوی ق.ق در این مورد توییتی پر از تملق منتشر کرد و نوشت:
[به سرورمان آقای رئیسی گفتم
برخی می گویند شما کوروش هستید.
با فروتنی لبخند زد.
گفتم ولی به نظرم شما کوروش نیستید.
کوروش، ابراهیم رئیسی بوده که در عصر خود زیست و مردم لیاقت حکومتش را داشتند نه فقط قضاوت. مرد بزرگ لبخند زد و من افسوس خوردم]
حالا خبر آمده آقای رئیسی می‌خواهد اسماعیلی را زودتر از سخنگویی دستگاه قضا عزل کند.
آیا رئیسی برای «برائت از چاپلوسان فاسد» چنین کاری خواهد کرد؟


بابک‌ داد

تلگرام:

http://t.me/BabakDadCopyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com