Saturday, Sep 14, 2019

صفحه نخست » مزخرفاتی برای تخریب دختر آبی؛ ف. م. سخن

A52F4CFE-775F-47B3-95C4-DAB18D5AB4BB.jpeg و انداختن گناه خودسوزی بر گردن بیماری او...

حکومت بزدل اسلامی، که حتی شجاعت دفاع از منش و روش حکومتداری خود را ندارد و هر گاه کم می آورد و با اعتراض مردم رو به رو می شود به دروغ گویی و صحنه سازی می پردازد، این بار می خواهد خودسوزیِ فجیع دختر آبی را بر گردن بیماری او بیندازد.

این بار حکومت به سراغ روان پزشگ سحر خدایاری رفته، و این که او به بیماری دو قطبی مبتلا بوده و اختلال خلقی داشته و چون خودش دارو مصرف نمی کرده، خانواده اش دارو ها را در نوشیدنی حل می کرده اند و به او می داده اند!

یعنی حکومت می خواهد با این سناریوی مبتذل و درِ پیتی، تقصیر خودسوزی سحر را بر گردن بیماریِ داشته یا نداشته ی او بیندازد!

دروغ های این سناریوسازی احمقانه به قدری آشکار است که بدون توضیح هم فهمیده می شود.

اول این که داروهای بیماری دو قطبی غیر از قرص، کپسول هم هست، و کپسول هم بی نهایت تلخ است. حال چگونه خانواده، دارو به خورد دختر سی ساله می دادند بماند برای بعدها که دروغ ها آشکار خواهد شد و خانواده از این دروغ ها تبری خواهد جست.

نکته ی دوم این که کسی که به بیماری دو قطبی مبتلا ست، چرا همه جا را رها کرده و رفته درست در مقابل دادگاه انقلاب خودسوزی کرده است؟

اگر خودسوزی در مقابل دادگاه انقلاب به خاطر فشار وارد شده بر او در دادگاه بوده، که خب ما هم می گوییم مقصر دادگاه و اصولا دستگاه قضای حکومت اسلامی ست؛ مقصر دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی ست.

اگر هم این دختر همینجوری بیخودی رفته در مقابل دادگاه خود را به آتش کشیده، و دادگاه هم مقصر نبوده، دیگر باید در عقل سناریونویسان امنیتی شک کرد که مردم را چه فرض کرده اند!

نه آقایان! شامورتی بازی های شما را بارها و بارها دیده ایم که گند همه شان بعد از چند سال در آمده:
فریزری کردن کشیش توسط دختران مجاهد
کشته شدن ندا به وسیله ی عوامل بیگانه
کشته شدن زهرا کاظمی به خاطر برخوردش با شی سخت
کشتن ستار بهشتی و ماستمالی کردن قتل او

و ده ها مورد دیگر که سعی کردید گناه جنایت ها را به گردن به قتل رسیدگان یا دیگران بیندازید و موفق نشدید.

حالا با این سناریوی آبکی و مبتذل می خواهید دست خود را از مقصر بودن در مرگ فجیع دختر آبی بشویید؟ زهی خیال باطل!Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com