Saturday, Sep 14, 2019

صفحه نخست » گفتگوی علیرضا نوری زاده با محسن سازگارا در ارتباط با برکناری بولتون و دیگر رویدادهای مهم هفته

گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با برکناری جان بولتون و توقف صلح با طالبان توسط پرزیدنت ترامپ و رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت.Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com