Friday, Oct 4, 2019

صفحه نخست » گفت‌وگوی احمد رأفت با مهران براتی درباره «شورای مدیریت گذار» + فیلم

Barati.jpgکیهان لندن ـ مهران براتی مسئول گروه روابط بین‌المللی «شورای مدیریت گذار» در نشست آغاز فعالیت‌های این تشکل که در لندن برگزار شد، اعلام کرد به زودی نمایندگانی به کشورهای همسایه و منطقه با هدف جلوگیری از جنگ سفر خواهند کرد.

به رسمیت شناختن اسرائیل و برقراری مجدد روابط با آمریکا، و رابطه دوستانه با کشورهای همسایه، از جمله ضرورت‌هایی است که در نشست لندن به آنها اشاره شد.

حسن شریعتمداری دبیرکل این تشکل در نشست لندن از دیگر شخصیت‌ها و تشکل‌های سیاسی، مدنی، صنفی و اجتماعی خواست برای مدیریت جمعی دوران گذار با این شورا همکاری کنند.Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com