Friday, Nov 8, 2019

صفحه نخست » سردبیر سابق روزنامه همدلی، کنار خیابان ساز می‌زند

رویا میرعلمی، بازیگر سینما و تلویزیون ویدئویی تاسف‌برانگیز از ساز زدن سردبیر سابق روزنامه همدلی در خیابان برای امرارمعاش را منتشر کرد. او در اینستاگرام خود نوشت: این آقا مسعود رفیعی طالقانی است سردبیر سابق روزنامه‌ی همدلی که مدتی است در خیابان سی تیر برای امرار معاش‌ساز می‌نوازد! رشد حیرت‌انگیز رسانه‌های اینترنتی که با رشد شبکه‌های اجتماعی همراه شده راه نفس کشیدن روزنامه‌ها را تنگ کرده است از این جهت در تنگنای سختی قرار دارند.Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com