Friday, Nov 8, 2019

صفحه نخست » چه کسانی و چگونه می توانند ایران را از دست رژیم ملایان نجات دهند؟

om2_110819.jpgعلی اکبر امیدمهر - نماد ملی ایران

تنها یک نفر در میان هشت میلیارد جمعیت دنیا و هشتاد و اندی میلیون ایرانی هست که ظرفیت آن را دارد در این لحظات حساس،تاریخی و سرنوشت ساز،با توجه به خصوصیات شخصیتی،خانوادگی،تجربه،دانش و اطلاعات و محبوبیتی که دارد.می تواند به پشتوانه اتحاد رنگین کمان ملت ایران،این وظیفه دشوار ،حیاتی و مهم را،انجام دهد،و آن شخص شاهزاده رضا پهلوی به عنوان نماد ملی-میهنی و شخصیت فراجناحی-فرا مسلکی است:

- نماد ملی-میهنی است.چون نماینده تاریخ سیاسی و فرهنگ و مدنیت ایران از ابتدا تا کنون است.

-شخصیت فراجناحی و فرا مسلکی است.زیرا همچون پدر خانواده که همه فرزندان را به یک چشم می نگرد و فرقی بین شان قائل نیست.به همه شخصیت ها و تشکل های سیاسی و رنگین کمان ملت ایران،که خواهان جایگزینی رژیم دیکتاتوری مذهبی حاکم با یک نظام مردمی غیر دینی آزاد و دموکرات،می باشند .با یک دید نگریسته به همه آنها احترام گذاشته،تکلیف نهایی نوع نظام را، به رای و انتخاب مردم، گذاشته است.

-همچون اکثریت مردم ایران،اعم از خانواده رزمندگان جنگ تحمیلی،بازماندگان کشتار جمعی تابستان 67 و...طی این چهار دهه،بهترین عزیزان خود را از دست داده،رنج برده،لطمات و صدمات زیادی را متحمل شده،همچون هشت میلیون ایرانی در تبعید و هشتاد میلیون ایرانی زندانی در زندانی به بزرگی ایران،در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است

شبانه روز، زندگی خویش را برای رهایی از این وضع گذارده و حسرت یک آخ را بر قلب سیاه دیکتاتور ظالم حاکم بر ایران گذاشته است.

بارها گفته،کسانی که به جای مبارزه علیه رژیم،به جان دیگران افتاده یا با استفاده از اسم و اعتبار ایشان، علیه دیگران سم پاشی کرده و بر اختلاف و چند دستگی و عدم اتحاد در حرف و عمل افزوده اند،از وی نبوده،عمدتا از عمال رژیم هستند.

وی شخصیتی دموکرات،آزاد اندیش،متمدن و این جهانی دارد.هرگز و هیچگاه کوچکترین رفتار دیکتاتور مآبانه.از وی دیده نشده، در کردار و گفتار و پندار نشان داده،به آنچه گفته،نوشته و می کند،به عنوان یک انسان دموکرات و مردمی از همان ابتدا تاکنون ،وفادار مانده ست.

بیشترین بودجه و امکانات رژیم در خارج از کشور،صرف ترور شخصیت وی و خانواده اش گردیده و این در حالی است.که حتی نیروها و مامورین صادراتی رژیم،برای تطهیر خود و کسب مشروعیت و حتی کسب پناهندگی و اقامت در خارج به سراغ ایشان رفته اند.

وی خواهان این است که بدون جنگ و هر گونه آسیبی به کشور،ایران را با اتحاد ملی،نجات دهد.

خواهان نافرمانی مدنی ،بدون خشونت است.نتیجه خشونت را دیکتاتوری میداند.

عدم خشونت را صلح جویانه و خاتمه دور باطل خشونت در کشور نام می برد.(میگوید:هدف ،پایین آوردن هزینه تغییر،چه جانی و مالی و.. به حداقل میزان ممکن است).

ادامه رژیم ملایان را انهدام کامل کشور و سرانجام تجزیه آن به خاطر شرارت های رژیم در منطقه و جهان میداند.

بارها گفته، قصدش ،نه مقام و نه قدرت، بلکه خدمت به کشور و نجات ایران و ایرانی است.

بی تفاوتی و سکوت ،به وضع موجود و سرنوشت کشور را، بزرگترین خیانت نام میبرد.

می گوید:یک بار هم که شده،برای اولین بار در تاریخ کشورمان،با دست خودمان سرنوشت خود و نظام آینده را انتخاب کنیم.(به رای مردم گذاشتن نوع نظام آینده حتی به نهادی که وی نماد و نشانه آن است.)

-بارها تاکید نموده نه ایدئولوژی وارداتی و نه وراثت و نه اروپا و آمریکا،نه روسیه و انگلیس،آینده ایران را، به ما تحمیل نکنند.درین صورت هست .که مسئول و وفادار به نتیجه تصمیم خاص خودمان خواهیم بود.

و افزوده، تجربه ای که طی این مدت کسب کردم.محال بود یک دهم آن را در ایران بدست آورم.(چیزهایی را در دنیا ،برای تحقق شان، در کشورم، با رنگ و بوی ایران خودمان، یاد گرفتم).

من و دوستان و همکاران و همفکران و خانواده ام باین شخصیت ملی میهنی پاک و بی آلایش،دانا،توانا،خردمند و بزرگ،فراجناحی و فرامسلکی و گوهر ارزنده به عنوان تنها و عالیترین امید راه نجات ایران ازین بساط اهریمنی حاکم بر کشورمان دل بسته ایم و ایمان داشته و اعتماد و اعتقاد و اطمینان داریم چرا که در عمل اینهمه را از ایشان آزموده ایم.Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com