Tuesday, Nov 19, 2019

صفحه نخست » سیدعلی خامنه ای! جسم ناقص ات را طی ۱۰ سال خیلی قوی کرده ای! مبارک باشد این قوت، سید و مولایت را!؛ ف. م. سخن

9F94F922-28A6-4549-A709-862032DB67E7.jpegآخوندها اصولا دو روی متفاوت دارند:
یک روی فریبکار تا بتوانند از آن برای گول زدن مردم بهره گیرند؛
یک روی خشونت کار که اگر فریب اثر نکند، به زور نظرشان را به مردم تحمیل کنند.

از گذشته، که قدرت سیاسی در اختیار آخوندها نبود، این اراذل و اوباش بودند که قوه ی سرکوبگر و مجری اعمال خشونت آمیزِ تحت فرمانِ آخوندها بودند.

لزوم این دوگانگی از آن رو ست که:
آخوند وظیفه دارد که مردم را با «زبان» به طرف دین بکشاند و یا مردم را در سمت دین نگه دارد.

هر گاه این مهم صورت نپذیرد، این بار زبان خشونت و زدن و کشتن است که به کار گرفته می شود و این موضوع استثنا ندارد.

ما در تاریخ کشورمان، سرنوشت احمد کسروی را دیده ایم که فقط نظری مخالف نظر آخوندها داشت و ما دیدیم که اراذل و اوباش آخوندها با او چه کردند.

ما در تاریخ کشورمان، کشتارهای شرعی و وحشتناک سید رشتی را داشته ایم که کار قدرت اش به جایی رسیده بود که با دست خود سر مردم را می برید.

و اکنون در تاریخ معاصر، ما سید علی خامنه ای را داریم که با قدرت سیاسی و بازوی نظامی که در اختیارش قرار دارد از هر دو عنصر فریب و سرکوب برای حفظ موقعیت خود و حکومت اسلامی بهره می گیرد.

او بارها خواسته است از روش فریب مذهبی، برای فریب سیاسی بهره بگیرد که موفق نبوده و مردم او را باور نکرده اند.

او سال ۸۸ با سخنرانی مشهور جسم ناقصی دارم خواست مردم را از نظر سیاسی فریب دهد ولی موجب تمسخر و استهزای خود توسط مردم شد.

او بعد از این که در پروژه ی مظلوم نمایی و فریب شکست خورد، رو به سر کوب شدید با کینه ی شتری آورد چنان که ۱۰ سال است سران سبز را در حبس و حصر نگاه داشته است. حاصل سرکوب او ده ها کشته و صدها زندانی و شکنجه شده بود.

امروز، او چون مراحل فریب آخوندی را به طور کامل نگذرانده و یک فریبکار عظما نشده، می داند که زبان فریب اش در امر سیاست اثر ندارد لذا از همان روز نخست اعتراض های بنزینی، به وسط میدان می آید و دستور سرکوب به اراذل و اوباش حکومتی می دهد.

حاصل این سرکوب، ده ها کشته و صدها زخمی ست که طی این ۵ روزه شاهد آن بوده ایم.

سید علی طی ده سال، جسم ناقص اش را کاملا تقویت کرده و مثل جنگجویان قوی هیکل، رجز می خواند و هماورد می طلبد.

او امروز گفته است:

«هم دوستان و هم دشمنان بدانند، ما در عرصه‌ جنگ نظامی و سیاسی و امنیتی دشمن را عقب زدیم. همین کارهای این چند روز کارهای امنیتی بود، مردمی که نبود. در عرصه‌های مختلف دشمن را عقب زدیم و به توفیق الهی در عرصه‌ی جنگ‌اقتصادی هم به‌طور قاطع دشمن را عقب خواهیم زد».

اما دشمنان خامنه ای که بی شرفانه آن ها را «اشرار» می نامد، جوانانی هستند جان به لب رسیده با دست خالی و آرزوهای بسیار. و این پهلوان قلابی، می تواند این جوانان را که تنها جان شان در مقابل انواع و اقسام سلاح های اوباش حکومتی قرار دارد، مثل برگ درخت و گل های ساقه شکسته بر زمین بریزد ولی غافل است از این که این پهلوانیّت در خیال او شکل گرفته و او همان موجود کج و معوج و متعفنی است که فقط زبان اش خوب در دهان می چرخد و قدرت اش در اسلحه ای ست که اوباش غارتگرش در اختیار دارند.

و وای به روزی که مردم و جوانان جدّا اراده کنند که خدمت این پهلوان اسلام برسند که آنگاه نه از خودش اثری خواهد ماند نه از سربازان لشکر جنایت کار ش...Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com