Monday, Dec 2, 2019

صفحه نخست » مغز و قلب نظام: این جهانی یا آن جهانی است؟ اکبر گنجی

marizolhal_120119.jpgاکبر گنجی - خبرنامه گویا

کلیه زمامداران جمهوری در این مورد که ایران و ایرانیان گرفتار مسائل و مشکلات اقتصادی سختی (رکود، تورم، بیکاری، فقر، نابرابری، فلاکت، و...) هستند، اتفاق نظر دارند. منتهی کلیه نهادهای تحت امر رهبری و اصول گرایان گناه این وضعیت را به گردن نهادهای انتخاباتی جمهوری اسلامی می اندازند تا آنها را هم تسخیر کنند.

اما در حقیقت، آیت الله خامنه ای که سی و یکمین سال رهبری مطلقه را پشت سر می گذارد، به عنوان قلب و مغز نظام، مسئول این وضعیت است. نهادهای تحت امر او و مریدانش نیز بیش از «نهادهای انتخاباتی محصول نظارت استصوابی» مسئول این وضعیت هستند. نهادهای انتخاباتی جمهوری اسلامی ناکارآمد هستند، چون ولی فقیه از طریق شورای نگهبان آن ها از افرادی پُر کرده که ناکارآمد هستند. سپس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی مجازی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، شورای سران سه قوه، و ده ها نهاد دیگر را بر سر آن ها نشانده است.

پرچم مبارزه با آمریکا و اسرائیل در دست آیت الله خامنه ای و اصول گرایان است و همین برای پرتاب کشور به بی نظیرترین تحریم های طول تاریخ کافی است. سر دادن شعارهایی علیه اسرائیل که حتی رادیکال ترین گروه های فلسطینی هم آن شعارها را رها کرده اند، برای ایران و ایرانیان هزینه بسیاری داشته و دارد. کل صورت حساب هزینه های مبارزه با آمریکا و اسرائیل باید توسط آیت الله خامنه ای ، اصول گرایان و معتقدان به آن پرداخت شود. شدیدترین تحریم های طول تاریخ وقتی بر فساد سیستماتیک ، تبعیض و فقدان صلاحیت های مدیریتی افزوده شد، این وضعیت غیر قابل تحمل پدیدار شد. فرار از مسئولیت چه معنایی دارد؟ مگر جز ولی فقیه، فقیهان درباری و نوکران اعلیحضرت همایونی- خامنه ای- پیگیر این سیاست ها بوده و هستند؟ مگر جز این ها فرد یا گروه دیگری خواهان قطع اینترنت است؟

خیر. با آن شعارها و سیاست ها حتی اگر موفق شوید چون کره شمالی حاکمیت یگانه و یکدست بسازید ، مسائل و مشکلات ایران و ایرانیان حل نخواهد شد. راه حل ساده است:

به حوزه ها بازگردید، آن جا تاریخ زندگی اعراب پیش از اسلام منتظر شماست تا باستانشناسانه در آن بکاویید و زندگی دوران قبیلگی را برای دوران مدرن بازسازی کنید. جهان مطلوب فقیهان، «جهان اعراب پیشا اسلامی» است که توسط پیامبر اسلام با اندکی إصلاحات تصویب و به امضا رسید. آن جهان هزاران مسأله کشف ناشده دارد. باستانشناسان عرب نیز در آن جهان کند و کاو می کنند، تا به پیشینه تاریخی شان فخر بفروشند، اما شما در آن جهان باستانشناسی می کنید تا سبک زندگی مردم آن دوره را کشف کرده و آن را به مردم این دوران تحمیل کنید. فقط «قدرت سیاسی» و «تحمیل جهان اعراب پیش از اسلام به مردم دوران مدرن» را رها سازید، اما همچنان چون اعراب به آن پیشینه مباهات کنید.

اگر هم به نقش موجودات رازآلو در زندگی این جهانی علاقه مند هستید، در حوزه هایی که چون صومعه باشند، فرصت کافی برای ارتباط با موجودات آن جهانی وجود دارد. مدرنیته و زیست جهان مدرن، موجودات رازآلود آن جهانی را به حاشیه رانده و خود به رازی این جهانی تبدیل شده که همه را مسحور خود کرده است. این جهان خاکی پست و دون و فرومایه را به اهلش بسپارید و خود به دنبال جهان والا و عالی روید.

گفته اند که آیت الله خامنه ای اهل شب زنده داری و تهجد است. سیاست قلمرو آلودگی، کثافت، بی رحمی، خیانت، مکر، دروغ، نیرنگ، سرکوب، و...است. سیاست خونین است. در قلمرو سیاست نمی توان به «مقام محمود» و «مقام خلّت» رسید و خداوند «ملکوت آسمان» را به دولتمردان نشان نمی دهد. باید غزالی وار ترک سیاست کرد. راه شب زنده داری و تهجد به روی شما گشوده است. مادر ترزا در آناتی صدای خدای مسیحیت را شنید و خدا با او سخن گفت. اما در میان فقرای هند، نه در میان سیاستمداران فاسد. نه به عنوان جانشین پادشاه مطلقه ای که ساختار اربابی/بندگانی ساخته بود و همه خود را نوکر ، غلام ، جان نثار، برده این ارباب می نامیدند. قدرت مطلقه چنین است. همه بی شرفانی هستند که با حضور یافتن نزد ارباب، کسب شرف می کنند.

به حوزه ها بازگردید، تا اهل دنیا از غیبت شما کامیاب شوند.

صفحه فیس بوک اکبر گنجی: https://www.facebook.com/AkbarGanji/

کانال تلگرام اکبر گنجی: https://t.me/ganji_akbar/8653Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com