Thursday, Jan 23, 2020

صفحه نخست » پوست خربزه شهاب حسینى زیر پاى بهروز وثوقى، رضا علامه‌زاده

Reza_Allamehzadeh.jpgاین شهاب حسینى از وقتى جایزه بازیگرى‌اش در جشنواره کَن را به امام زمان تقدیم کرد تا این روزها که هنرمندان هموطن، بویژه دست اندرکاران سینمائى، حضور در جشنواره‌ی حکومتى فجر را تحریم کرده‌اند، سرش را در آمریکا زیر برف کرده بود و حتى به اتهامات سنگینى که در مورد ارتباط خود و فیلم‌هایش با سپاه پاسداران به او زده مى‌شد پاسخ نمى‌داد. حالا هر یکى دو روز یک‌بار اطلاعیه تازه‌اى صادر مى‌کند!

اول مى‌آید تحریم جشنواره فجر را نادرست اعلام مى‌کند و تحریم‌کنندگان را به اشکال مختلف مى‌نوازد. سپس در اطلاعیه دیگری با توپِ پرتر به آنان هشدار مى‌دهد. حالا که علیرغم فشارها و بگیر و ببندهاى شلاق‌بدستان حکومتى، تنها در یک قلم ۱۳۶ سینماگر جشنواره فجر را بى‌تمجمج و سربلندانه تحریم مى‌کنند، شگرد تازه‌اى مى‌زند که به عقل جن هم قد نمى‌دهد.

او در نامه‌اى سرگشاده به حسن روحانى از او مى‌خواهد اجازه دهد بهروز وثوقى براى حضور در جشنواره فجر به ایران بیاید!

مى‌دانم او با بهروز نشست و برخاست داشته و عکس‌هاى یادگاری‌اش با او را پیش از این‌ها اینور و آنور منتشر کرده است ولى آیا قبل از انتشار این نامه با بهروز در این مورد به توافق رسیده و موافقت او را گرفته است؟ منظورم این است که اگر به فرض قریب به محال حسن روحانى بخواهد و بتواند او را به ایران دعوت کند آیا بهروز وثوقى حاضر است در شرائطى که اغلبِ قریب به اتفاقِ سینماگران غیرحکومتى جشنواره فجر را تحریم کرده‌اند، و پىِه محرومیت دائم از کار هنرى و حتى زندان و شلاق را به جان خریده‌اند، به ایران برود و با شرکت در جشنواره‌ى تحریم شده فجر رودرروى سینماى معترض ایران بایستد؟

رضا علامه‌زادهCopyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com