Monday, Feb 17, 2020

صفحه نخست » تغییر ظاهر خانم مجری پس از استعفا از صداوسیما

صبا راد با انتشار عکس زیر، صفحه اینستاگرام خود را به روزرسانی کرد.

صبا راد با انتشار این عکس نوشت:

303054_229.jpgسلام سلام سلام

۲۶بهمن سال ۹۸

شب تون آروم و نگاه خداوند همراهتون

حال، احوال؟!

زندگی چطور می گذره؟!

بچه ها عینک بهم میاد؟!خودم که احساس می کنم این شکلی شدم

من عینکی نیستما الکیه

یه جمله خوندم خیلی خوشم اومد گفتم براتون بگم

می فرماید که:

کسانی که امروز رویاهای تو را مسخره می کنند وقتی به هدفت رسیدی برای بقیه تعریف می کنند که روزی تو را می شناختند!

جالب بود نه؟!

نظرتون چیه؟Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com