Tuesday, Aug 4, 2020

صفحه نخست » خطاب به بهاره رهنما: به جای لیفتینگ سر و صورت و تخلیه چربی بدن کمی به مغزت برس!؛ ف. م. سخن

C1A201D6-DB49-4BA4-8F2C-1082BB89DFCA.jpegبهاره خانم رهنما اخیرا افاضاتی فرموده اند از این قرار:
«زنانی که مورد آزار قرار می گیرند خودشان مقصر هستند.»

البته در جهان پنجم ششمی که ما زندگی می کنیم، درست که دقت کنیم، هر بلایی سر مان می آید مقصر خودمان هستیم. بچه پولدارها و سلبریتی های از دماغ فیل افتاده و آقازاده ها، هر کدام به نحوی این موضوع «خودتان مقصر هستید» را به رخ مان کشیده اند.
یکی می گوید: پول ندارید، خودتان مقصر هستید!
دیگری می گوید: نتوانسته اید درس تان را ادامه بدهید، خودتان مقصر هستید!
آن یکی که وقیح تر است می گوید: گور خواب شده ای! خودت مقصر هستی! اصلا باید نسل تو را اخته کرد!

حالا بهاره خانوم رهنما، که اخیرا با یک بچه پولدار ازدواج کرده و راست و چپ از خودش عکس های شیش در چهار هندی در فضای مجازی می گذارد و اصلا هم قصد خودنمایی ندارد به خانم ها فرموده اگر مورد تجاوز قرار می گیرید خودتان مقصر هستید!

من نمی دانم این چه مرضی ست که آن هایی که دارند به آن هایی که ندارند باید نیش بزنند. در زمان پادشاه فقید، آن هایی که داشتند را مردم عادی اصلا نمی دیدند و ابدا از این سخنان وقیحانه و طلبکارانه خبری نبود.

من از فردا می ترسم که مردم بریزند همین خوار و خفیف کنندگان را تکه تکه کنند. تجاوز شده ها، بهاره خانوم را سر دست بلند کنند و «تقصیر» را نشان اش دهند.

خانوم جان! شما که زندگی ات را داری برو زندگی ات را بکن. نظر دادن اجتماعی ات در این فضا که مردم خون خون شان را می خورد برای چیست؟

برو کمی به مغزت برس. ببین کمبودهای جنسی و ممنوعیت های احمقانه با جوان ها چه کرده که با دیدن یک مچ پای عریان، حالی به حالی می شوند. لابد تقصیر کسی ست که مچ پایش پیداست. آخر او مثل بهاره خانوم اتومبیل آخرین سیستم زیر پایش نیست که مجبور نشود سوار تاکسی و اتوبوس بشود یا در پیاده رو قدم بگذارد.

نه. مشکل فردای ما فقط با عمال حکومت نکبت نخواهد بود. سرنوشت نیش زنندگان به مردم اگر بدتر از آن ها نشود بهتر از آن ها نخواهد بود.Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com