Tuesday, Aug 4, 2020

صفحه نخست » ناو نیمیتز را غرق کردیم، طنزی از ابومالش

Abumalesh.jpgشادی برادران از غرق ناو نیمیتز (البته فعلاً ماکت آن) دیدنی بود. به قول یکی از برادران سپاهی، از جنگ جهانی دوم تا کنون ناو آمریکایی غرق نشده است و ما با غرق این ناو، پرل هاربر دیگری را برای آمریکا رقم زدیم. برادر حاج حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان چنان تیتری برای غرق این ماکت زد که روزنامه آساهی ژاپن برای انهدام ناوهای آمریکایی درپرل هاربر نزده بود.

من فکر می‌کنم که اگر واقعا یک ناو آمریکایی را منهدم کنیم، تمام صفحه اول کیهان تیترشود ومطالب از صفحه دوم شروع خواهد شد. ما دوبار این ناو را غرق کردیم. یک بار در بندرعباس و چون دیدیم که اعصاب آمریکایی‌ها خیلی خط خطی شد ومقامات عالی نظام بسیار خوشحال شدند، دوباره آن را بازسازی و برای بار دوم در تنگه هرمز غرق کردیم، این بار اعصاب آمریکایی‌ها بیشتر خط خطی شد و ترس و وحشت آن‌ها را فرا گرفت و تقریباً همه آمریکایی‌هایی که در خاورمیانه حضور دارند به پناهگاه رفتند. این عملیات مفرح ذات ما برادران حزب اللهی هم شد تا آن جا که حالت عشرت به ما دست داد. اینجانب به عنوان یک سرباز کوچک ولایت، پیشنهاد می‌کنم که برای بار سوم آن را بازسازی کنیم و این بار نزدیک نیویورک آن را غرق کنیم تا تمام ساکنین شرق آمریکا به پناهگاه بروند. مخارج بازسازی البته رقم هنگفتی می‌شود، ولی خوشبختانه به جای دوری نمی‌رود. به جیب برادران سپاهی می‌رود که حقشان است، اگر زبانم لال آن‌ها نبودند که این همه عزت در دنیا نداشتیم.
برخی افراد معاند می‌گویند که ماکت هدف ثابتی بوده و زدن آن کار دشواری نیست. من این را از یکی از سرداران دانشمند سپاه پرسیدم ایشان توضیح فنی دقیقی دادند مبنی بر این که اتفاقاً هدف ثابت مشکل‌تر از هدف متحرک است، البته چون من آدم فنی نیستم توضیحات ایشان را نفهمیدم، ولی مثالی که در مورد هدف متحرک زدند کاملاً مرا قانع کرد. ایشان فرمودند که به عنوان مثال ما برای زدن هواپیمای اوکراین و ناوچه کنارک که اهداف متحرکی بودند، هیچ مشکلی نداشتیم. همان برادر دانشمند در زمینه موشک‌هایی که از عمق زمین شلیک می‌شوند گفتند همانطور که برادر حاجی‌زاده فرمودند این موشک‌ها سری است و من نمی‌توانم درباره آن‌ها چیزی بگویم، ولی سربسته بگویم که تکنولوژی کشت و کار موشک را در دنیا تنها ما داریم وزمین‌های زیادی را زیر کشت موشک برده‌ایم. آمریکایی‌ها این تکنولوژی را داشتند، ولی چون دانش ما را ندارند نتوانستند از آن استفاده کنند و آن را تعطیل کردند و از طرفی دیگر نگران این بودند که این موشک‌ها به هواپیماها و کشتی‌ها اصابت کند که خوشبختانه ما نگران این مسائل پیش پا افتاده نیستیم. در ادامه از سردار سئوال کردم این که فرمانده محترم سپاه فرمودند استراتژی ما دفاعی است، ولی تهاجمی عمل کردیم منظورشان چی بود؟ سردار دانشمند فرمودند یعنی ما به ماکت حمله کردیم، ماکت به ما حمله نکرد. در تمام مدت عمرم اینقدر قانع نشده بودم. خوبی گفتگو با این نوابغ نظامی این است که اگر یک ساعت با آن‌ها وقت صرف کنی، مثل این است که یک عمر دانشگاه نظامی رفته باشی، خداوند آن‌ها را برای ما وهمه ما را برای ولایت حفظ کند.

ابومالش

مرداد ۱۳۹۹Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com