Friday, Nov 20, 2020

صفحه نخست » خطری که از سوی چین بخاطر گلوبالیسم دنیا را تهدید می‌کند، علی اکبر امیدمهر

Aliakbar_Omidmehr_2.jpgمتأسفانه با انتقال کارخانجات و تکنولوژی غرب به چین و پی بردن چینی‌های متقلب و سرقت کننده این اسرار و فنون بشری، این رژیم کمونیستی مائوئیست را تبدیل به غول بی شاخ و دمی نمود که در پی یافتن فضای حیاتی برای جمعیت رو به افزایش نجومی چین است، من نمی‌دانم رهبران سایر کشورهای دنیا چرا در مقابل این خطر جهانی سر خود را در برف فرو برده همچون کبک نمی‌دانند که پشت سرشان و در دنیای واقعی چه می‌گذرد؟!

چین ده‌ها شهر بزرگ چند میلیونی خالی از سکنه ساخته که برابر اطلاعات منتشره در دنیای دیجیتالی در زیرزمین ساختمان‌های بزرگ این شهرها یخچال‌های عظیمی مستقر شده که عمدتا تمام محصولات دریایی صید شده توسط هزاران کشتی غول پیکر ماهیگیری در اقیانوس‌ها، آبراه‌ها و خلیج‌های دنیا را در آن ذخیره می‌کنند. چه نقشه‌ای هست که این چنین بی پروا به جان دریاهای آزاد افتاده‌اند که میراث تمام بشریت است و نه ملک خصوصی چینی‌ها.

گفته می‌شود چینی‌ها برای رسیدن به این فضای حیاتی چون ۲۰ میلیون سرباز چینی را با کشتی نمی‌توانند منتقل کنند متوسل به رهبران بی کفایت و بی سواد رژیم در ایران شده با احیای جاده ابریشم ابتدا قصد فتح اروپا و سپس سایر نقاط جهان را دارند از هم اکنون هم میلیون‌ها جاسوس خود را در مسیر این شاهراه و شهرهای مهم جهان مستقر نموده‌اند.

در مقابل این تهاجم فقط یک نفر قد علم نموده که وی را نیز نمی‌گذارند به وظایف‌اش عمل کند. پرزیدنت ‌ترامپ از سال‌ها پیش به خطر چین پی برده و در همه کتاب‌های بیست گانه خویش در این مورد اشاره و اخطار داده و در مصاحبه‌ها با برنامه گذاران تلویزیون همچون اپرا و دیگران به این امر تاکید داشته است اما کو گوش شنوا؟Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com