خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۸ و در پیش گرفتن سیاست گام‌به‌گام کاهش تعهدات برجامی از سوی ایران نجات توافق هسته‌ای را به چالشی بزرگ برای بازیگران سیاسی جهان تبدیل کرده است. سخن در ادبیات سیاسی عمدتا بر سر نجات توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ است و نه حفظ آن.

همین موضوع حکایت از آن دارد که خروج ترامپ از توافق هسته‌ای و از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم با غلظتی بیش از میزان پیش‌بینی شده در برجام و به کارگیری سانتریفوژهای پیشرفته از سوی ایران، حفظ برجام را از موضوعیت انداخته و به نجات آن موضوعیت بخشیده است.

تغییر و تحولات سیاسی در آمریکا و از جمله شکست دونالد ترامپ در انتخابات سوم نوامبر، از جمله تغییری جدی در رویکرد آمریکا نسبت به توافق هسته‌ای را در پی داشته است.