Monday, Feb 22, 2021

صفحه نخست » بازی غیر انسانی بازجوخبرنگار معروف، با پیکر جوان معترض

bazjoo_022121.jpgایران وایر - روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹، «آمنه‌سادات ذبیح‌پور»، خبرنگار صداوسیمای ایران که به دلیل فعالیت‌های امنیتی خود به «بازجو-خبرنگار» معروف است، به تهیه گزارشی درباره وضعیت وخیم «بهنام محجوبی»، درویش گنابادی در بیمارستان پرداخت تا بگوید قوه قضاییه ایران در به کما رفتن این زندانی سیاسی مقصر نیست.

او در این برنامه مدعی شد به کما رفتن بهنام محجوبی برای تخریب «ابراهیم رئیسی»، رییس قوه قضاییه است و آزار این زندانی، طراحی‌های رسانه‌ای برای مخدوش کردن نهاد قضایی بوده است. با این حال، ذبیح‌پور در گزارش خود به این سوال پاسخ نداده است که چرا باید یک زندانی برای تخریب یک شخص یا قوه قضاییه، رنج به کما رفتن را به جان بخرد.Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy