Wednesday, Apr 7, 2021

صفحه نخست » کنسولگری دوران قاجار آمریکا در مشهد، با همدستی سازمان میراث حکومت اسلامی ویران شد

qajar.jpgشهرام صداقت ـ تهران - روز گذشته، پنجم آوریل ۲۰۲۱، بخشی از خانه‌ای که به عنوان بزرگترین خانه تاریخی مشهد شناخته می‌شود، به ویرانی کشیده شد. این خانه که سال‌ها کنسولگری آمریکا در مشهد بود از دوران قاجاریه (۱۲۴۷ خورشیدی) باقی مانده و در فهرست آثار ملی قرار داشت.

ولی چند سال پیش بدون هیچ دلیل قانونی همچون دهها اثر تاریخی دیگر که به بهانه نوسازی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته‌اند، از فهرست میراث ملی خارج شد، و ظاهرا با این شرط که همچنان زیر نظر سازمان میراث باشد.

در طی سال‌های گذشته هیچ عملیات سازنده‌ای در این بنای زیبا انجام نشد و روز گذشته یکی از دو ساختمان وسیع آن نیز به ویرانی کشیده شد.

تردیدی نیست که در چند ماه آینده قسمت دیگر این بنا نیز ویران خواهد شد و در چشم بر هم زدنی به جایش یک سری آپارتمان خواهد نشست

خانه تاریخی مشهد در سال۱۳۲۲ خورشیدی به وسیله‌ی حاج کوزه کنانی از آمریکایی‌ها خریداری شد و پس از مرگ کوزه کنانی در اختیار هیات مذهبی خمینی قرار گرفت و به تصرف خیریه امام رضا درآمد.

خانه کوزه کنعانی با معماری زییایی که داشت مورد علاقه مردم شهر و از آثار گردشگری مشهد بود.

بنیاد میراث پاسارگاد
Savepasargad.comCopyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy