Monday, Apr 12, 2021

صفحه نخست » تبریک و تهنیت به مناسبت برگزاری همایش «نه به جمهوری اسلامی» با شرکت رضا پهلوی، اسماعیل نوری‌علا، اسفندیار منفردزاده...؛ ف. م. سخن

72FB770B-79DE-433A-BE60-420CE58D60AE.pngخبر مسرت بخش برگزاری همایش «نه به جمهوری اسلامی» امروز منتشر شد و من بسیار خوشحال ام از این که کمپین «نه به جمهوری اسلامی» فقط در چهارچوب امضای یک بیانیه باقی نماند و برخی از امضا کنندگان قبول کرده اند که در یک همایش اینترنتی، دور هم جمع شوند و با یکدیگر گفت و گو کنند.

من به خاطر این که نوشته هایم همیشه با نقد کارها همراه بوده، ممکن است ابراز خوشحالی امروز م حمل بر طنز و شوخی شود حال آن که خیلی جدی از این بابت خوشحال ام.

خوشحال ام از این که می بینم امضا کنندگان کمپین به رغم داشتن اختلاف های سلیقه ای و مرامی، پذیرفته اند دور یک دیگر جمع شوند و به جای دوری، دوستی را در میان خود حاکم کنند.

امیدوارم دامنه ی این نشست ها و تعداد شرکت کنندگان آن روز به روز گسترده تر و بیشتر شود، و از همه مهم تر پایدار و همراه با دوستی و همدلی و کار «موثر» باقی بماند که این همراهی و همدلی و کار «موثر»، موجب امیدواری و خوشحالی مردم جان به لب رسیده ی داخل کشور خواهد شد.Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy