Sunday, May 16, 2021

صفحه نخست » بازی احمدی نژاد - مجتبی خامنه ای،در پر رونق جلوه دادن انتخابات قلابی پیش رو، علی اکبر امیدمهر‎

Aliakbar_Omidmehr.jpgاحمدی نژاد در پی ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری اعلام نمود.اگر صلاحیت وی رد شود.رای نمی دهد و هواداران اش،به جای اینکه همچون دفعه قبل ،به رئیسی رای بدهند.رای باطله به صندوق ها می ریزند.تا تعداد هواداران وی ،با آرای باطله، که بیش از فرد منتصب نظام خواهد بود،افشاء گردد.این سخن،جان کلام ترفند ماکیاولیستی اتاق فکر رژیم، بریاست مجتبی خامنه ای،به عنوان اداره کننده اصلی و بازیگری احمدی نژاد، در انتخابات قلابی خرداد ماه است.تا دنیا شاهد حضور میلیونی و صف های طویل ،در حوزه های رای گیری ،در راستای کسب مشروعیت رژیم ،برای حمام خون های دیگری، که در منطقه و جهان راه خواهد انداخت،باشد.

اما ملت ایران،با پولاد آبدیده شدن،در کوران حوادث انتخابات قلابی گذشته،بخوبی پی برده ،که سگ زرد ،برادر شغال است و هیچ فرقی بین آبدارچی های رنگارنگ رهبر رژیم، اعم از خاتمی،احمدی نژاد،روحانی،و...نبوده و همه در خم رنگرزی بیت فاسد رهبری،در راستای تداوم این بساط اهریمنی-انیرانی،به رنگ ظلم و شرارت و جنایت،دروغ و فساد ،دزدی و حقه و شامورتی بازی و..در آمده اند و اینکه ،حتی اگر همه رهبران 194 کشور عضو سازمان ملل،باتفاق اعضای پارلمان های مربوطه ،در ایران جمع شوند ،تا کشور را اداره و ملت ایران را ،از این وضعیت،نجات دهند.تحت زعامت خامنه ای، به عنوان ولی فقیه ،با قانون اساسی عصر حجری اش،نخواهند توانست ،حتی یک گام بسیار کوچک ،به نفع مردم و رهایی از این وضعیت دوزخی- ضد بشری،برداشته و کار مفیدی برای نجات ایران و ایرانی و مردمان منطقه انجام دهند.چون رهبر،ولی همه هست و بقیه صغیرند و تصمیم اول و آخر در جمهوری اسلامی،با فرامین قرون وسطائی اش است.
بدین ترتیب،تنها دستاورد اتاق فکر رژیم و نقشه های روباه صفتانه اش، در پروسه رنگرزی مزبور،پر رونق نشان دادن صندوق آرا و حوزه های رای گیری است.این ترفند پر خرج ،با نقشه های پر طول و درازش، تنها و فقط،با یک اقدام بی خطر و بی خرج و هزینه ،خنثی میشود و آن در خانه ماندن ما ملت ،در روز خر داغ کنی مزبور است.
با این اقدام، پروژه احیای برجامی رژیم، با رفع تحریم ها، از سوی آمریکای دموکرات و شرکای اروپائی - روسی و چینی اش،برای نجات دوباره رژیم، از فروپاشی،نیز ناکام می گردد.در خانه ماندن ما ملت ،در آن روز،با یک تیر دو نشان زدن و نجات کشور و همسایگان، ازین بساط اهریمنی و وضعیت دوزخی حاکم است و بس.Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy