Wednesday, Jun 9, 2021

صفحه نخست » به بهانه پاسخ به مقاله آقای دکتر حسین لاجوردی، حمید آقایی

Hamid_Aghaei.jpgاز بخشی از نوشته آقای لاجوردی که مدارک بالای دانشگاهی دارد و قاعدتا باید مستند و مدلل بنویسد بسیار تعجب کردم.

ایشان در نوشته خود می‌نویسد: «و در نهایت شورای مدیریت گذار که خود تحلیلی دیگر میطلبد و فقط بدین بسنده می‌کنم که مردم ایران آنقدر ناآگاه نیستند که اگر من پدرم آیت الله باشد و یا من فرمانده سپاه باشم و یا مشاور شاه و یا مشاور خاتمی، همه تعظیم کنند و شورا ایران را نجات خواهد داد، زهی خیال باطل».

ایشان بروند از آقای اسدی بپرسند که آیا آقای شریعتمداری و دیگر اعضای شورا خود را در چنین جایگاهی که ایشان با کمال بی انصافی و احساساتی و از روی بغض برای آنها تعریف می‌کند، می‌بینند؟ اگر مردم ایران آگاه هستند که هستند، مطمئن باشید که اعضای شورا از آگاهی کامل برخوردارند و بخاطر برخی از اشخاص و یا سابقه خانوادگی اشان به شورا نپیوسته‌اند. اگر کمی چشم حقیقت بین و با انصاف داشته باشید و به فعالیت‌های سیاسی افراد شورا بدون بغض و کینه نکاه کنید خواهید فهمید که این تهمت شما بسیار بسیار دور از‌شان یک مقام دانشگاهی است.

شورای مدیریت گذار هیچگاه خود را نجات بخش مردم ایران معرفی نکرده است. نجات مردم ایران فقط بدست خودشان امکان پذیر است. ما با انتخاب نام شورای مدیریت گذار تلاش می‌کنیم که به سهم خود در فرایند اجتناب ناپذیری فروپاشی این نظام مانع از فروپاشی اجتماعی و فروپاشی کشور باشیم.

شورا هیچگاه ادعا نکرده است به تنهایی می‌خواهد از این نظام عبور کند فقط ایستاده و آستین بالا زده است که به کمک مردم این حکومت را از عرصه سیاست اخراج کند. شورا مدعی نیز نیست که می‌خواهد به تنهایی دولت آینده را تشکیل دهد. این کاری است بر عهده اتحاد همه نیروهای سیاسی در شکل شورا ملی ایرانیان که امیدوارم تشکیل شود.

اگر اهل تحقیق هستید کمی وقت بگذارید و اسناد و سوابق تاریخی افراد شورا را مطالعه کنید و بعد به این سوال پاسخ دهید که شما خودتان نقش خود را چگونه می‌بینید. آیا فقط تحلیلگر و ناظر هستید که البته حق شما است که این جایگاه را انتخاب کنید پس لطفا بدون مدرک و احساساتی نظر ندهید و کاری کنید که در‌شان مدرک دانشگاهی اتان باشد.

حمید آقاییCopyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy