Wednesday, Jul 21, 2021

صفحه نخست » ای نوچه سدعلی در منهتن! ای استنشاق کننده بوی چفیه او در بروکلین! یک زن ۴۰ کیلویی، رییس ات را اینجور ضربه می کند!؛ ف. م. سخن

967AD335-8E05-44E8-A9DB-567D4973DBBE.pngمن در طول زندگی ام، دوستان بسیاری از صنف های مختلف اجتماعی داشته ام. از جمله دوستان بسیار خوب و رفیقی در صنف بزن بهادرها و به قولی لات ها! از بسیاری از آن ها رسم مروت و مردانگی دیده ام و آموخته ام. و نیز زبان و اصطلاحات محاوره شان را که خودش فرهنگی ست در فرهنگ زبان فارسی.

باری. فیلم شعار دهنده ی ساکن بروکلین را که خطاب به سدعلی خامنه ای می گفت بوی چفیه اش را در منهتن می شنود، دیدم، یاد اصطلاح «لات بی خطر» بر وزن کبریت بی خطر افتادم.

لات بی خطر به کسی می گویند که مثل طبل سر و صدای اش بسیار و درون اش پر از خالی ست!

البته نمی گویم، اف بی آی نباید خدمت چنین بادکنکی برسد و باد او نخواباند، ولی می خواهم بگویم چنین «حسن پپه ای» که این طور در مقابل سازمان های امنیتی و قضایی امریکا دست به خود نمایی می زند، چیزی نیست جز یک «بوق بادی تریلی»، که فقط تولید صدا می کند. درست تر بگویم، این یارو بیشتر شبیه لجنگیر تریلی اسقاطی نظام نکبت است تا حتی بوق!

چیزی که در جمهوری نکبت اسلامی بسیار است، انسان های روان پریش مجنون است که جوّ جمهوری اسلامی و بوی چفیه ی سد علی چنان مست و از خود بی خودشان کرده که برای سفر به فضا و درست کردن مسجد در کره ی ماه هم برنامه ریزی می کنند.

فقط جوجه خروس ها حواس شان نیست که لوطی های واقعی، اهل قمپز در کردن و لاف زدن نیستند بلکه ساکت می آیند و ساکت می روند تا وقت اش که رسید آن ها را مثل نان تافتون به دیوار تنور بچسبانند!

خوشحال ام که زنی ۴۰ کیلویی به نام مسیح علی نژاد که برای خودش یل و پهلوانی شده، چنان خدمت اینان رسیده که جیغ شان مثل موشی که در تله افتاده به هوا بر خاسته و این چنین معرکه گیری می کنند!Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy