Friday, Jul 30, 2021

صفحه نخست » بمناسبت سالگرد درگذشت محمدرضاشاه پهلوی، صادق زیباکلام

sz_062921.jpgدوستِ مریخی‌‌ام که در دوران انقلاب به ایران آمده‌ بود بعد از گذشتِ ۴۲ سال از آن دوران، مجدداً در سالگرد درگذشت محمدرضا پهلوی به ایران می آید. منتها بایک مشکل یا درست‌ تر گفته باشم ابهام بزرگی‌ مواجه شده. اوتصور می کند که دو محمدرضا شاه پهلوی وجود داشته اند. یکی آن که در دوران انقلاب وجود داشت و دومی که امروز درمیان بسیاری ازایرانیان ظهورکرده. اولی آماج بغض وکینه ونفرت ایرانیان بود. چون به واسطه وابستگی به آمریکا از خود هیچ استقلالی نداشته ومانع پیشرفت وترقی کشورشان بوده. به علاوه دیکتاتوری بی‌رحم بود و در دوران انقلاب تا آنجا که می توانست کشتار نمود وسرانجام که دیدید سرکوب فایده ندارد ازقدرت کناره گرفته و ازکشور خارج می شود. دومی‌ بر عکس؛ پادشاهی وطن پرست ومهربان بوده که همه عمرش به جزخدمت به مردم وکشورش سودای دیگری نداشته. و زمانی هم که مردمش دردوران انقلاب از روی نا آگاهی و آلتِ دست قدرت‌های غربی که دشمن پیشرفت و ترقی ایران بودند قرارگرفته و برعلیه‌ِ آن رهبرِ وطن‌پرست قیام می کنند، او حاضر نمی شود با کشتار مردمش همچنان قدرت را حفظ کند.

و حالا مریخی بخت برگشته، متحیرمانده که چگونه ممکن می بوده که او کلامی دردوران انقلاب از "محمدرضای فرشته" نشنیده وهمه مطالب علیه "محمدرضای اهریمن" بوده. سرگشته ومتحیر بدیدنم آمد. می دانست که کتابم، "شاه کشتار نکرد" موفق به دریافت مجوز از ارشاد نشده. اولین پرسش یا گلایه اش از من آن بود که چرا هیچ وقت به او چیزی پیرامون "محمدرضای دوم" نگفته بوده؟ و وقتی اورا مطمئن ساختم که یک محمدرضا بیشتر نبوده، مریخی ازتحیر بی‌اختیار نشست. و با صدایی که ازشدت استیصال بیشتر به عجز و لابه شباهت داشت پرسید که "فقط یک سئوال: چگونه ممکن است مردمی ۴۰ سال پیش محمدرضا پهلوی را تجسم "اهریمن" وچهل سال بعدش همان محمدرضا را حلول "فرشته" تصور کنند؟

بهش گفتم هر توضیحی که بهت بدهم صرفا بر شگفتی‌ات می افزاید. چون بدبختی اینه که نه دیروز که ایرانیان اورا "اهریمن" و نه امروز که او را "فرشته" می پندارند تنها چیزی که برایشان مطرح نیست عملکرد ۳۷ ساله محمدرضا پهلوی است. نه آن "اهریمن" ساختن و نه این "فرشته" پنداشتن به تنها چیزی که ارتباط پیدا نمی کند آن است که او در آن۳۷ سال چه کرده؟

بارها بهت گفته ام ما درعلوم انسانی عقب مانده‌ایم؛ منتهی قبول نمی کنی. عقب ماندگی فقط تولید پیکان و پراید نیست"Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy