Saturday, Jul 31, 2021

صفحه نخست » وقتی احمد زیدآبادی، یاوه گویی اش را به اوج می رساند؛ ف. م. سخن

09422708-7263-488A-AED5-E0BE7A276CE8.pngاحمد زیدآبادی مطلبی نوشته است با عنوان «هموطنان! خطر در همین چند قدمی ماست!» که در همین سایت می توانید آن را مطالعه کنید.

روی سخن من در اصل با زیدآبادی نیست. او کسی نیست که جواب دادن یا ندادن اش برای من اهمیتی داشته باشد. یک آقایی ست، یک مدتی دانشجوی حکومتی بوده، بعد اعتراض کرده، بعد زندان افتاده، بعد آزاد شده، الان هم برای خودش می گوید و می نویسد.

خیلی هم عالی!

اما این که چیزی که می نویسد «یاوه» است، «لاطائلات» است، «خزعبلات» است، این وظیفه ی ما نویسندگان سیاسی ست تا آن را به مردم نشان دهیم والّا چه فرقی می کند یک نفر در عالم سیاست ایران حرفی بزند یا نزند.

من به تمام کسانی که اصرار دارند داخل ایران باشند، و در خطر بنویسند، عرض می کنم، تلاش تان مشکور، ولی شماها را کسی مجبور نکرده است که چیزی بنویسید که مثلا علیه حکومت نکبت باشد و شما به دردسر بیفتید. سکوت کنید محترم تر نزد مردم می مانید.

این بازی اصولگرا و مجموعه ی جناح اصولگرا چیست در آورده اید؟!

نمی توانید بگویید خامنه ای روانی، نمی توانید بگویید سپاه پاسداران سرکوبگر و غارتگر، نمی توانید بگویید جمهوری اسلامی پوسیده و لجن گرفته، خب حرف نزنید! مگر مجبورتان کرده اند.

اما ما مجبوریم به شما بگوییم نوشته های تان یاوه است. افکار تان یاوه است. آدرس اشتباهی از کسانی که باید از آن ها بترسیم ندهید، والّا جواب تان را به صریح ترین و برخورنده ترین شکل ممکن خواهیم داد.Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy